ಲತ್ತನೆ ಉಪ್ಪುಕರಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಲತ್ತನೆ

ಲತ್ತನೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿ. ಕೆಲವು ಊರುಡು ಲತ್ತನೆನ್ ಅಲ್ತಂಡೆ ಇಜ್ಜಂಡ ಲತ್ತಂಡೆಂದ್ ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ಕನ್ನಡೊಡ್ ಅಲಸಂಡೆ ಪನ್ಪೆರ್. ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆಡ್ ಲತ್ತನೆದ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅಯಿಟ್ ಲತ್ತನೆ ಉಪ್ಪುಕರಿಲಾ ಒಂಜಿ. ತುಳುವೆರ್ನ ಮಾತಾ ಸಮಾರಂಭೊಲೆಡ್ ಲತ್ತನೆದ ಉಪ್ಪುಕರಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಲತ್ತನೆದ ವಿಧೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಕಜೆ ಲತ್ತನೆ
 • ಬೊಲ್ದು ಲತ್ತನೆ

ಲತ್ತನೆ ಉಪ್ಪುಕರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೋಡಾಯಿ ಸಾಮಾನುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ಲತ್ತನೆ
 2. ಮುಂಚಿ
 3. ಉಪ್ಪು
 4. ಅಟಿಲ್‍ಗ್ ಗಳಸುನ ಎಣ್ಣೆ
 5. ಪೆರೆದಿನ ತಾರಾಯಿ
 6. ನೀರುಳ್ಳಿ
 7. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ
 8. ದಾಸೆಮಿ
 9. ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು
 10. ಪುಳಿ

ಲತ್ತನೆ ಉಪ್ಪುಕರಿ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆಡ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀದ್ ಅಯಿಕ್ ತುಂಡು ಮಲ್ತ್ ದೀತಿನ ಲತ್ತನೆನ್ ಪಾಡೊಡ್. ಅಯಿಕ್ ಒಂತೆ ನೀರ್ ಪಾಡ್ದ್ ರುಚಿಕ್ ಬೋಡಾಯಿನಾತ್ ಉಪ್ಪುಲಾ ಪಾಡೊಡು. ಲತ್ತನೆ ಬೆಯ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಯಿಕ್ ತಾರಾಯಿ ಪಿರೆದ್ ಪಾಡೊಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]