ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ತುಳುನಾಡ್‌ಡ್ ಮಾಸ ತಿನ್ಪುನಕುಲು ಮನ್ಪುನ ವಿಸೇಸವಾಯಿನ ತೆನಸೇ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ. ಮಲ್ಲ ಕರ್ಬದ ಕಾವೊಲಿಡ್ ಮಂತಿನ ರೊಟ್ಟಿನ್ ಕೋರಿ ಕಜಿಪುದೊಟ್ಟು ತಿನ್ಪುನಯ್ಕ್ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಊರುದ ಮುನ್ಚಿಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಕೋರಿ ಕಜಿಪುತ ರಸೊನ್ ಕರುಕುರು ರೊಟ್ಟಿದ ಮಿತ್ತ್ ದಿಂಜ ಪಾಡ್‌‌ದ್ ತಿನೊಡಾಪುಂಡ್.

ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ
ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ

ರೊಟ್ಟಿಗ್ ಗಳಸುನ ಸೊತ್ತುಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. ಬೊಲಂತೆ ಅರಿ
  2. ಉಪ್ಪು

ರೊಟ್ಟಿನ್ ತಯಾರ್ ಮನ್ಪುನಗ ಬೋಡಾಪಿ ಸಾಮಾನುಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  1. ಮಲ್ಲ ಕರ್ಬದ ಕಾವಲಿ
  2. ಕಡೆವರೇ ಕಲ್ಲ್
  3. ತಟ್ಟುಗ
  4. ರೊಟ್ಟಿದ ಬಂದೊನು ಒಯಿಪುನ ಬ್ಲೇಡ್
  5. ರೊಟ್ಟಿ ತುಂಡು ಮಲ್ಪುನ ಬ್ಲೇಡ್
  6. ತೂಕದ ಮಷೀನ್
  7. ಪಿಲ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಗ್

ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ವಿದಾನೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತೆಲುಪುದ ಅರಿತ ಬಂದೊನು ಬೆಚ್ಚ ಕಾವೆಲಿಗ್ ಪಾಡ್‍ದ್ ಬ್ಲೇಡ್‌ಡ್ ಮಿತ್ಡ್ ತಿರ್ತ್ ಒಯ್ತ್‌ದ್ ಇಡೀ ಕಾವೊಲಿಗ್ ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡು. ಒಂತೆ ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಗ ನಂಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಆಕಾರೊಗು ಉದ್ದದ ತುಂಡು ಮಲ್ಪೆರೆ ಉಪ್ಪುನ ಬ್ಲೇಡ್‌ಡ್ ಕಾಯೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಬಂದೊದ ಮಿತ್ತ್ ಗೀಟ್ ಒಯ್ಯಿಪೊಡು. ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಿನ ರೊಟ್ಟಿನ್ ತಟ್ಟುಗಡ್ ಲಕ್ಕಾದ್ ನಂಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ದೆತ್ತ್ ದೀವೊಲಿ.[೧]

ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಸಿನೆಮಾ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಪನ್ಪಿ ಸಿನೆಮಾ/ಪಿಚ್ಚರ್‌ಲಾ ಬೈದುಂಡ್.[೨]

ಗಲಸುನೆ ಎಂಚ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೋರಿದ ಕಜಿಪುದ ಒಟ್ಟುಗು ತಿನ್ಪಿನ ತೆನಸ್. ತುಳುವೆರೆನ ಮಾತಾ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಲ್ಯೆಡ್ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿಗ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ಪ್ರಮುಖ್ಯತೆ ಉಂಡು.

ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲೆ ಉಂಡು. ಉಂದೆನ್ ಹೋಂ ಪ್ರೋಡಕ್ಟ್‌ದ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಲೇ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಮಾರುವೆರ್. ಎಚ್ಚಾದ್ ರೊಟ್ಟಿ ಬೆಯಿನಾಗನೇ ಆಯತಾಕಾರವಾದ್ ಗೀಟ್ ಒಯ್ಯ್‌ಪುವೆರ್. ಅವೆನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟೆಡ್ ಗ್ರಾಂ ಲೆಕ್ಕೊಡು ತೂಕುದು ದೀಪೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]