ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಸಾರ್ನೆದಡ್ಡೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಸಾರ್ನೆದಡ್ಡೆ
ಸಾರ್ನೆದಡ್ಡೆ
ಪುದರ್ಸಾರ್ಣಡ್ಡೆl
ಬಗೆಅಡ್ಯೆ
ಪುಟ್ಟಿ ದೇಸೊಭಾರತ
ರಾಜ್ಯೊಕುಡ್ಲ , ಉಡುಪಿ

ಸಾರ್ನೆದಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ್ತ ಚೀಪೆ ತೆನಸ್. ಉಂದು ರುಚಿಟ್ಟ್ ಪಾಯಸದ ಲೆಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬೊಲಂತೆ/ಉರ್ಪೆಲ್ ಅರಿತ್ತೊ ಬಂದೊನ್ ಗಲಸ್‍ದ್ , ಒಂಜಿ ಬಾಜನಡ್ ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ಒಟ್ಟೆ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಅವೆಟ್ ಬಂದೊನ್ ಜಪುಡಾದ್ ,ಕಿನ್ಯ ಪುರಿತ್ತ ಆಕಾರೊಡು ಜೈದಿನ ಅಡ್ಯೆನ್ ಬೈಪಾದ್ , ಚೀಪೆದ ಗಸಿನ್ ಕಡೆದ್ ಪಾಡ್ದ್ ಮಲ್ಪುನವ್ವೇ ಸಾರ್ನೆದಡ್ಡೆ. ಈ ಅಡ್ಯೆನ್ ಮಲ್ಪುನಗ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡುನೈರ್ದಾವರ ಉಂದು ಚೀಪೆ ಆಪುಂಡು.

ಅಡ್ಯೆ ಮಲ್ಪರೆ ಗಲಸುನ ಬಾಜನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಾರ್ನೆದಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಾಜನೊದ ಎದುರ್ದ ಮೈ
ಸಾರ್ನೆದಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನ ಬಾಜನೊದ ಪಿರೋದ ಮೈ

ಸಾರ್ನೆದಡ್ಡೆನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಗಡಿಡ್ ಬೇತೆನೆ ಬಾಜನ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಅವೆಕ್ಕ್ಂದೇ ಈ ಬಾಜನೊನು ಇಲ್ಲಡೇ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು . ದುಂಬು ಮಾತ ಅಂಗಡಿಲೆಡ್ ಈ ಬಾಜನ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ . ಅಂಚ ಇಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆ ಇಜಿಂಡ ತೋಪುನು ಗೆತೊಂದು ಅವೆಟ್ಟೆ ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ತೂತ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಮೇಲ್‍ಡ್ ಪಾರ್ದಿನ ಬಂದನ್ ಕೈಟ್ ಒತ್ತುನಗ ಅಡ್ಯೆ ತಿರ್ತ್ ರ್ದ್ ಜಪ್ಪರೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನ . ಇಂಚಿನ ಬಾಜನ ಇಜ್ಜಿಂಡ ನುಪ್ಪು ತೋಡುನ ಜಾಲಿನ್ಲಾ ಗಲಸೊಲಿ.

ಬೋಡಾಯ್ನ ಸಾಮಾನುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಕೆಂಪುಮುಂಚಿ - ೨-೩(ಬೋಡಂಡ ಮಾತ್ರ).
  • ತಾರಾಯಿದ ಪೂ - ಒಂಜಿ ಬೊಗೊಣಿ.
  • ಸಂಬರ, ಜೀರ್ದರಿ - ಕಾಲ್ ಚಮ್ಚ.
  • ಬೊಲ್ಲುಲ್ಲಿ - ೪ ಅರಿ, ನೀರುಳ್ಳಿ - ೧.
  • ಬೆಲ್ಲ - ಚೀಪಗ್ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್.

ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಡ್ಯೆ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದುಂಬುನಾನಿ ನೀರ್ ಡ್ ಪಾರ್ದ್ ಬೊದುಲ್ಪಾದಿನ ಅರಿನ್ ಕಡೆದ್ ರುಚಿಗ್ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದ್ ಬಾಣಲೆಡ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಡು. ಹದ ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ , ನೀರ್ ಬೆಚ್ಚ ಆವರೆ ದೀದ್ ನೀರ್ ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ, ಒಟ್ಟೆ ಒಟ್ಟೆದ ಬಾಜನೊನು ಅವೆತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ದೀದ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ದಿನ ಬಂದೊನ್ ಚೂರ್ ಚೂರೆ ದೆತ್‍ದ್ ಅವೆತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಪಾರ್ದ್ ಕೈಟ್ ಒತ್ತೊಡು. ಒತ್ತುನಗ ಒಟ್ಟೆದ ಸಹಾಯೊಡು ಮಿತ್ತ್ ರ್ದೆ ಪಾರ್ದಿನ ಬಂದ ಅಡಿಟೆ ಪೊರಿತ್ತ ಆಕಾರೊಡು ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ ಗ್ ಜಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಬಂದೊನ್ ಪಾಡೊಡು. ಅಡ್ಯೆ ಸಮ ಬೈತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಲಿಡ್ ದೆತ್ತ್ ದ್ ಬೇತೆ ಬಾಜನೊಡು ಪಾರ್ದ್ ದೀವೊಡ್.[೧]

ಚೀಪೆ ಗಸಿ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಾಣಲೆಡ್ ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀದ್ ತಾರಾಯಿದ ಪೂತ್ತೊಟ್ಟುಗ್ ಅವೆನ್ ಕಡೆದ್ ಅರೆಪ್ಪು ಗೆಪ್ಪೊಡು(ಮುಂಚಿ ಬೋಡಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ). ಅರೆಪ್ಪುನ್ ಕೊದ್ಪಾದ್ ಅವೆಕ್ಕ್ ಚೀಪೆ ಆವರೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದ್ ಕಲಡ್ಡಾವೊಡು. ಅರೆಪ್ಪು ಕೊದ್ಯೊಂದು ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕೊನೆ, ಅರೆಪ್ಪುಗ್ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದ್ ಅಡ್ಯೆನ್ ಅವೆಕ್ಕ್ ಬೆರೆಸೊಡು. ಅರೆಪ್ಪು ಪಾಯ್ಸದ ಹದೊಕ್ಕು ತೆಲುಪು ಇತ್ತ್ಂಡ ಯಾವುಂಡು. ಅಡ್ಯೆ ಅರೆಪ್ಪು ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾದ್ ದೀವೊಡು. ಇಂಚ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಸಾರ್ನೆದಡ್ಡೆ ತಯಾರಾಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. "ಸಾರ್ನೆದಡ್ಡೆ". www.google.com. Archived from the original on 17 July 2022. Retrieved 17 July 2022.