ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿಮುಂಚಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಬಂಗುಡೆ ಮೀನ್‍ಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ ಕಜಿಪು.

ಬಂಗುಡೆ ಮೀನ್

ಬಂಗುಡೆ ಪುಳಿಮುಂಚಿಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಬಂಗುಡೆ ಮೀನ್
  2. ಮುಂಚಿ
  3. ಪುಳಿ
  4. ಉಪ್ಪು
  5. ಮಂಜೊಲು
  6. ಪುಳಿಮುಂಚಿದ ಮಸಾಲೆ

ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಂಗುಡೆನ್ ಮೂರ್‌ದ್ ಪೊರ್ಲುಡೇ ದೆಕ್ಕ್‌ದ್ ಕಡೆಯಿನ ಅರೆಪುಡು (ಮಸಾಲೆಡ್) ಪಾಡ್‍ದ್ ಬೆಯಿಪಾವೊಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]