ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿಮುಂಚಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಬೂತಾಯಿ ಮೀನ್‍ಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಬಗೆತ ಕಜಿಪು.

ಬೂತಾಯಿ ಪುಳಿಮುಂಚಿಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಬೂತಾಯಿ ಮೀನ್
  2. ಮುಂಚಿ
  3. ಪುಳಿ

ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೂತಾಯಿನ್ ಮೂರ್‌ದ್ ಪೊರ್ಲುಡೇ ದೆಕ್ಕ್‌ದ್ ಕಲತ್ತ್‌ನ ಮಸಾಲೆಡ್ ಪಾಡ್‍ದ್ ಬೆಯಿಪಾವೊಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]