ಕೋರಿ ಪುಳಿಮುಂಚಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಕೋರಿ ಪುಳಿಮುಂಚಿ ತುಳುವೆರೆನ ಒಂಜಿ ತಿನಸ್.

Thai Game chicken - red 3

ಕೋರಿ ಪುಳಿಮುಂಚಿಗ್ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಕೋರಿದ ಮಾಸ ಒಂಜಿ ಅಳತೆ
  2. ಮುಂಚಿ
  3. ಪುಳಿ
  4. ಉಪ್ಪು
  5. ಮಂಜೊಲು
  6. ಪುಳಿಮುಂಚಿದ ಮಸಾಲೆ

ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೋರಿದ ಮಾಸೊನು ಮೂರ್‌ದ್ ಪೊರ್ಲುಡೇ ದೆಕ್ಕ್‌ದ್ ಕಡೆಯಿನ ಅರೆಪುಡು (ಮಸಾಲೆಡ್) ಪಾಡ್‍ದ್ ಬೆಯಿಪಾವೊಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]