ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಚೇವು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಚೇವು
ತೇಟ್ಲ ಕಟ್ಟುನಿ

ಚೇವು ನೀರುತಾ ಪಸೆ ಇತ್ತಿ ಮಣ್ಣು ಟ್ ಅಪುನಾ ದೈ, ಮಾರ್ಯಲ್ ಸಮಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ತಿಕುಂಡು, ಉಂದು ದಕ್ಷ್ಶಿಣ ಏಷಿಯಾದ್ ಬತ್ತುನವು.

ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವರ್ಗೀಕರಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೊಲೊಕಾಸಿಯ ಎಸ್ಕುಲೆಂಟಾ Colocasia esculenta ಪನ್ಪಿ ಸಸ್ಸ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪುದರ್ ಉಂಡು. ಅರಾಸಿಯೆ (Araceae)ಕುಟುಂಬಗ್ ಸೇರುತುಂಡು. ನೆನ್ ಕನ್ನಡೋಟು ಕೇಸು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಡ್ ತಾರೋ (Taro), ಮಲೆಯಾಳಂಡ್ ಚೆಂಪು ಪನ್ಪರ್.

ದೈತ ಗುಣಲಕ್ಷಣೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಗೆಲ್ ಆಯಿನಾ ಇರೆ ಉಪುಂಡು, ನಿನ್ನ ದಂಡ್ ಮೆತ್ತನೆ ಆಥ್ ನೀರ್ ದಿಂಜಿತೂಪುಂಡು, ಉಂದು ಸುಮಾರ್ ರಡ್ದು ಮೂಜಿ ಫಿಟ್ ಎತ್ತರ ಆಪುಂಡು.

ತೇವುದ್ ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಗೋವೆ ಚೇವು
 • ಕಪ್ಪು ಚೇವು[೧]
 • ಬೊಲ್ದ್ ಚೇವು
 • ಪೆದ್ಮೆದಿ ಚೇವು
 • ಕಾಟ್ ಚೇವು
 • ಮರ ಚೇವು

ಗೊವೆ ತೇವು ಇಲ್ಲದ ಬರಿಟ್ ಪುಟ್ಟುಂಡ್. ಕಪ್ಪು ತೇವು ತೊಡ ಬರಿಟ್ ಪುಟ್ಟುಂಡು. ಬೊಲ್ದ್ ತೇವು ಗುಡ್ಡೆದ ಬರಿಟ್ ಪುಟ್ಟುಂಡು.

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪತ್ರೋಡೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪತ್ರೊಡೆ

ಪತ್ರೋಡೆ[೨] ಮರ ಚೇವುದು ಮಾನ್ಪಿ ತೆನಸ್, ಮರ ಚೇವುದ ಇರೆ ಕೋನತುತು ಶೋಕು ದೆಕ್ಕುದ್, ಚನ್ನೋ ಮುರುದು, ಕಡೆಯಿನ ಅರಿತ ಬಂದೊಡೊಟ್ಟುಗು ಮೊರೆಪೊಡು. ಪತ್ರಡ್ಡೆ ರಡ್ಡ್ ವಿದೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಅರಿ, ತಾರಾಯಿ, ಸಂಬರ ಪಾಡ್ದ್ ಕಡೆಯಿ ಮಸಾಲೆನ್ ಇರೆತ್ತ ಮಿತ್ತ್ ಇರೆ ದೀದ್ ಪೂಜಿದ್ ಪಜೆ ಮಡ್ದಿಲೆಕ್ಕ ಮಡ್ದ್ ತೊಂದುರುಡು ಬೆಯ್ಪಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಂಡು ಮಲ್ತ್ ನೆಯಿ ಪಾಡ್ದಿ ಕಾವಲಿಡ್ ಕಾಯಾದ್ ತಿನ್ಪಿನವು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ. ಅರಿತ್ತ ಪುಂಡಿ ಕಡೆವುಲೆಕ್ಕ ಕಡೆದ್ ಐಕ್ ತೇವುದ ಇರೆನ್ ತುಂಡು ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ದ್ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತ್ದ್ ತೊಂದುರುಡು ಬೆಯ್ಪಾವುನು. ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ತುಂಡು ಮಲ್ತ್ ತಾರಾಯಿ, ಸಂಬರ, ಪಾಡ್ದ್ ಕಡೆಯಿ ಮಸಾಲೆಡ್ ಕೊದ್ಯಾದ್ ಬೊಳ್ಳೊಳ್ಳಿದ ಒಗರ್ನೆ ಪಾಡ್ದ್ ತಿನ್ಪಿನವು. ಪೂರ ತೇವುಡ್ಲ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಆಪುಜಿ.ಕೆಲವೈಟ್ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಬಾಯಿ ಕಿರ್ಮುಂಡು ಆಯಿಕೊಸ್ಕರ ಪತ್ರಡ್ದೆ ಮಲ್ಪನಗ ಪುಲಿ ಪಡ್ವೆರ್ ತೇವುದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪ್ವೆರ್ ತೇವುದ ಕೊದ್ದೆಲ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ .

 • ತೇವುದ ತೆಟ್ಲ ಪಂದ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ತೇವುದ ಇರೆ ಅಗೆಲವಾದ್ ಉಪ್ಪ್ಂಡು.
 • ಅಯಿಟ್ ಜೊಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬುವೆರ್ .
 • ಅಯಿತ ದಂಟ್ಡ್ ಕಜಿಪ್ ಮಲ್ಪ್ವೆರ್.ಇ ತೇವು ಜೇರ್ಣಗು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. http://m.prajavani.net/news//article/2016/08/03/428258.html[dead link]
 2. https://web.archive.org/save/http://kannada.boldsky.com/recipes/breakfast/tasty-pathrode-recipe-003893.html
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಚೇವು&oldid=137860"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು