ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿ
ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿ
ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿ
ಪುದರ್ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿl
ಬಗೆಗಂಜಿ
ಪುಟ್ಟಿ ದೇಸೊಭಾರತ
ರಾಜ್ಯೊಕುಡ್ಲ, ಉಡುಪಿ
ಬೋಡಾಯಿ ವಸ್ತುಲುಮೆತ್ತೆ

ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿ ಉಂದೆನ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ತುಳುನಾಡ್‍ಡ್[೧] ಆಟಿ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಆಟಿ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಪರ್ಪಿನ ಪಾಲೆದ ಕಸಾಯ ಜೀವೊಗು ಉಸ್ಣಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತನೈರ್ದಾವರ ಕಾಲಿ ಬಂಜಿಗ್ ಕಸಾಯ ಪರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿನ್ ಶರೀರೊಗ್ ತಂಪು ಮಲ್ಪರೆ ತಿನ್ಪೆರ್. ಉಂದೆನ್ ಅರಿ, ಮೆತ್ತೆ, ತಾರಾಯಿದ ಪೇರ್, ಬೆಲ್ಲ ಪಾರ್ದ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಅಂಚನೆ ತಿನರೆಲಾ ರುಚಿಯಾದಿಪ್ಪುಂಡು. ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿನ್ ಆಟಿ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಪೆದ್ಮೆದಿಗ್[೨] ಸಂಪುದ ರೀತಿಡ್ ಅಂಚನೆ ಮದಿಮಯೆ ಮದಿಮಲೆಗ್ ಮದಿಮೆರ್ದ್[೩] ದುಂಬು ಉಂದೆನ್ ಮಲ್ತ್‍ದ್ ಕೊರ್ಪೆರ್.[೪]

ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿದ ವಿಸೇಸತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆಟಿ ಅಮಾಸೆ ದಿನೊತ್ತಾನಿ ಪಾಲೆಮರಕ್ಕ್ ಮರ್ದಾಯಿನ ಮರ್ದ್ ಸೇರುಂಡುಂದು ಪಂದ್ ತುಳುವೆರೆನ ನಂಬೊಲಿಗೆ. ಉಂದೆರ್ದ್ ಕೆತ್ತೆ ದೆತ್ತ್ ದ್ ಅರತ್ತಿನ ಮರ್ದ್ ಕೈಪೆದ ಕಾಲೆ. ಆಂಡ ಆಟಿ ಅಮಾಸೆದಾನಿ ಈ ಮರ್ದ್ ಪರ್ಂಡ ಇಡೀ ಒರ್ಸೊಗು ಬೇತೆ ಮರ್ದ್ ಬೊಡ್ಚಿಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಈ ಮರ್ದ್ ಜೀವೊಗು ಉಷ್ಣ ಆತಿನೈರ್ದಾವರ ಜೀವೊಗು ತಂಪು ಮಲ್ಪುನ ಉದ್ದೇಸೊಡು ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿನ್ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಉನ್ಪೆರ್.[೫]

ಪೆದ್ಮೆದಿಗ್ ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿನ್ ಪೆದ್ಮೆದಿಲೆಗ್ಲಾ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಪೆದ್ಮೆದಿಲೆನ ಮಿರೆ ಪೇರ್ಡ್ 88 ಶೇಕಡ ನೀರ್ ಉಪ್ಪುಂಡುಗೆ. ಅಂಚಾದ್ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ ದ ಅಂಸ ಇಪ್ಪುನ ಸೊತ್ತುಲೆನ್ ಪೆದ್ಮೆದಿ ತಿನೊಡಾಪುಂಡು. ಅವೆಟ್ಟ್ ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿಲಾ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು. ಚೆನ್ನೈದ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞೆ ಆಯಿನ ಶೆರೆನಾ ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಮೇರ್ ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇಪ್ಪುಂಡ್. ಅಂಚ ಇಪ್ಪುನೈರ್ದಾವರ ಪೆದ್ಮೆದಿನಕುಲು ಉಂದೆನ್ ತಿಂದ್ಂಡ ಮಿರೆಪೇರ್ ಎಚ್ಚಾಪುಂಡು ಪಂಡ್‍ದ್ ಪಂತೆರ್.[೬]

ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಸಾಮಾನುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನ ವಿದಾನೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದುಂಬುನಾನಿ ಬೊದುಲ್ಪಾದಿನ ಮೆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿನ್ ಬೈಪಾದ್ ಅವೆಕ್ ತಾರಾಯಿದ ಪೇರ್ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಡು. ರುಚಿಗ್ ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದ್ ಬೆರೆಸ್ಂಡ ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿ ತಯಾರಾಪುಂಡು. [೮]

ಬೇತೆ ಬಾಸೆಲೆಡ್ ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. "Menthe Ganji | Fenugreek and Rice Conjee". The Karavali Wok. 20 July 2020. Retrieved 24 July 2022.[dead link]
 2. "This fenugreek porridge recipe is a treat for lactating mothers". Healthshots. 4 March 2022. Retrieved 24 July 2022.
 3. Ecavade, Sakshi (19 April 2022). "21 mind-blowing benefits of fenugreek seeds for skin, hair, and health - India". Retrieved 24 July 2022.
 4. Dsouza, Alfie; Mangalorean, Team (20 July 2020). "It's 'Aati Amavasya' and It's Also Time for Paleda Kashaya & Menthe Ganji!". Mangalorean.com. Retrieved 24 July 2022.
 5. Corner, Vanita's (5 August 2021). "Fenugreek and Rice Conjee | Menthe Ganji | Metheda Ganji - Vanita's Corner". vanitascorner.com. Retrieved 24 July 2022.
 6. "This fenugreek porridge recipe is a treat for lactating mothers". Healthshots. 4 March 2022. Retrieved 28 July 2022.
 7. "HEALTHY RICE & FENUGREEK SEEDS PORRIDGE / MANGALOREAN MENTHE GANJI". HEALTHY RICE & FENUGREEK SEEDS PORRIDGE / MANGALOREAN MENTHE GANJI. Retrieved 24 July 2022.
 8. "Menthe Ganji | Fenugreek and Rice Conjee". The Karavali Wok. 20 July 2020. Retrieved 24 July 2022.[dead link]
 9. Kotian, Yashashwini (9 August 2021). "Menthe Ganji | Aati Ganji Recipe | Fenugreek Seeds Porridge". Kotians Passion. Retrieved 28 July 2022.[dead link]
 10. "Uluva Kanji / Karkidaka Kanji / Monsoon special Rice Fenugreek Porridgeಉಲುವ". My Eating Space. 6 August 2020. Retrieved 28 July 2022.
 11. Kamat, Raksha (15 January 2020). "Atwal | Methiya Pez | Rice And Fenugreek Porridge". Raksha's Kitchen.