ಪೆದಿಮೆದಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಪೊಂಜೊವ್ ಬಾಲೆನ್ ಪೆದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲೆನ್ ಪೆದುಮೆದಿ/ಪೆದ್ಮೆದಿ/ಪೆದಿಮೆದಿ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಬಾಲೆದ ಆರೋಗ್ಯಗದ್ರಾ ಪೆದ್ಮೆದಿಗ್ ಮೂಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ ಮುಟ್ಟ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನೆದ ಮರ್ದ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೆರು.[೧]

ಪೆದುಮೆದಿ ಮರ್ದ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೆದ್ಮೆದಿ ಮರ್ದ್‌ನ್ ಪೆದುಮೆದಿನ ಮೈತ ನಂಜಿ ಪೋವರೆಗಾದ್ ಸುರುತ್ತ ಮೂಜನೇ ದಿನ ಚೇವು ಕಜಿಪು ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ತ್ ದಿನ ಕಾಲ್ ಜೀರ್ದೆರಿತ ಕಷಾಯ, ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ತ್ ಪತ್ತ್ ದಿನತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಡ್ ಶುಂಠಿ, ಇರುಳ್ಳಿ, ಉಳ್ಳಿ, ಮೆಂತೆ, ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನೈಡ್ದ್ ಲೇಹ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೆರ್. ಜಿಂಜ ಪೇರ್ ಕೊಜಪು, ನೈ, ಮಾತ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆದ ಕೊಡಿ ಉನ್ನರೆ ಪಾಡುವೆರ್. ರಡ್ಡ್ ತಿಂಗೊಲುರ್ದ್ ನಾಲ್ ತಿಂಗೊಲು ಮುಟ್ಟ ಪೇರ್ ಆವೆರೆಗ್, ನೆತ್ತೆರ್ ಕೂಡೆರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ತ್ರಾಣಗಾತ್ರ ಕಡೆ ಮರ್ದ್‌ನ್ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುವೆರ್.[೨] ಪೆದ್ಮೆದಿ ಸೀಕ್, ಸಾದಾರಣವಾದ್ ಪೆದ್ದಿನೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪೆದಿಮೆದಿನ ಮನಸ್ದ ಅಲಚನೆಡ್ ಆಪಿನ ಎತ್ತ್ ತಗ್ಗುಲು ಅಂಚೆನೆ ದುಂಬರಿದ್ ಅಕ್ಲೆನ್ ಖಿನ್ನತೆಗ್ ಕೊನೊಪುಂಡು. ಬಂಜಿನಾಲೆಗ್ ದಾದಾಂಡಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತ್ಂಡ ಅತ್ತ್ಂಡ ಪೆದ್ದೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಂಡಲ ಈ ಸೀಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವರ್ಗೊಡ್ ಕ್ರಮಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೆಲವೆರ್ ಕಾಲ್ ಜೀರ್‌ದೆರಿತ ಕಷಾಯಾ, ದಾಸೆಮಿದ ಉಂಡೆ, ತಾತಾಯಿದ ಮುಂಚಿ, ತೇರೆ ಕೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿ, ಜಿರಿಗೆದ ಪಲದೆ, ತುರೆತ ಮೆತ್ತೆದ ಗಂಜಿ,ಕೇರ್ತಿಲಪುದ ಕಷಾಯ, ಮಾತ ಮರ್ದ್‌ದ ಕೆತ್ತೆದ ಕಷಾಯ, ಸಾಂಬಾರ್ ಅರಿತ ಗಂಜಿ, ಮೆಂತೆ, ಓಮ ಬೊಕ್ಕ ದಾಸಿಮೆದ ಗಂಜಿ ದಿನ ಕರಿದ್ ದಿನೊಟ್ಟ್ ಪೆದ್‌ಮೆದಿಗ್ ಕೊರೊಂದುಪ್ಪುವೆರ್. ಬಾಲೆಗ್ ಪುದರ್ದೀಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಲೆನ್ ತೊಟ್ಟಿಲ್‌ಗ್ ಪಾಡುನ ಕ್ರಮಲೆನ್ ಕೆಲವೆರ್ ಪುರೋಹಿತೆರೆನ್ ಲೆತ್ತ್‌ದ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್, ಇಜ್ಜಾಂಡ ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಪದಿನಾಜನೇ ದಿನೊಟ್ಟ್ ಇಲ್ಲದಕುಲೇ ಮಲ್ಪುವೆರ್, ನನ ಕೆಲವೆರ್ ನಲ್ಪ್ ದಿನ ಕರೀನೆರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ತೂದ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಈ ದಿನತಾನಿ ಪೆದ್‌ಪೆದಿಗ್‌ಲಾ ಬಾಲೆಗ್‌ಲಾ ಆರತಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪೆದಿಮೆದಿ ಮೀಪಾವುನ ದುಂಬುದ ಕ್ರಮೊಲೆಡ್ ಪೊಣ್ಣೆದೆಣ್ಣೆ ಸರಿಯಾದ್ ಪೂಜಿದ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್‌ನ್ ಪೆದಿಮೆದಿ ಬೇನೆ ಪೊಯೆರೆ ಸೊಂಟಗ್ ತೇತ್‌ದ್ ಮೀಪಾವೆರ್. ಪುರುಬಾಲೆಗ್ ಪೂವೊಲ್‌ಗ್ ನೀರ್ ಪೊಗ್ಗಂದಿಲೆಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದ್ ಬೆಪ್ಪು ಬೆಚ್ಚದ ನೀರ್‌ಡ್ ಮೀಪಾವೆರ್. ಪೆದಿಮೆದಿಗ್ ಶೀತ ಆವಂದಿಲೆಕ್ಕ ಪಲಾದ್ಯೊಡ್ ಗಂಜಿ ಕೊರ್‌ಪೆರ್. ಮೂಜನೆ ಅಮೆ, ಏಲನೇ ಅಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಪದಿನಾಜನೆ ದಿನತ ಪೆರಿಯಮೆ ಕಲೆಪುನ ಕ್ರಮೊಲಾ ಉಂಡು.[೩]

ನಂಬೊಲಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಾಲೆದ ಮೈಟ್ ಕುಂಟು ಇಜ್ಜಾಂದೆ ನೆಲಟ್ ವಂತೆ ಪೊರ್ತು ದೀನಗ ನೆಲತ ಸಿಮೆಕ್ ಬಾಲೆ ತೇರಂಟೆ ತುಲ್ಲಿಲೆಕ ತುಲ್ಲೊಂದು ಬುಲಿಪುಂಡು ಇಂದೆನ್ ಬಾಲೆದ ಹಣೆಬರವುನ್ ಬ್ರಹ್ಮೆ ಬರೆಪುನಿ ಪನ್ಪುನ ನಂಬೊಲಿಕೆ. ಪೆದ್ಮೆತ್ತಿಗ್ ದೃಷ್ಟಿ ಬೂರುಂಡುಂದ್ ಪೆದ್ಮೆತ್ತಿ ಕೋಣೆಡೇ ಬಲಸುವೆರ್. ಕಡೀರ್ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಾಡೇ ಪೆದ್‌ಪಾವೆರ್, ಮಡಿರ್ ಬಾಲೆನ್ ಕಂಡನಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪೆದ್‌ಪಾವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://www.sidlaghatta.com/health/%E0%B2%AC%E0%B2%BE%E0%B2%A3%E0%B2%82%E0%B2%A4%E0%B2%BF-%E0%B2%86%E0%B2%B0%E0%B3%88%E0%B2%95%E0%B3%86-%E0%B2%AD%E0%B2%BE%E0%B2%97-1/
  2. https://www.thestar.com.my/lifestyle/family/2017/08/21/postpartum-care-devi-siva
  3. https://vijaykarnataka.com/lifestyle/health/new-mom-should-eat-this-6-foods/articleshow/70751903.cms

ಪೆದಿಮೆದಿ