ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಓಮ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಓಮೊತ ದೈಯಿ
ಓಮ್ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುನ ಸಮಯೊ
ಓಮ ಬಿತ್ತ್

ಓಮ ಒಂಜಿ ಕಾಟ್ ದೈಯಿ. ಉಂದು ಮಧ್ಯ ಅಮೇರಿಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕ ಬುಕ್ಕೊ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ನಾಡ್‍ದ ಮೂಲ ಸಸ್ಯೊ. ಉಂದೊಂಜಿ ಮೂಲಿಕೆ ಸಸ್ಯೊ. ಎಪಝೋಟೆ ಪನ್ಪುನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪುದರ್.[೧]

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಿನೋಪೋಡಿಯೇಸಿ ಕುಟುಂಬೊಬು ಸೇರ್‍ದ್ಂಡ್. ಕಿನೋಪೋಡಿಯಮ್ ಆಂಬ್ರೋಸಾಯ್ಡಿಸ್ ಅತ್ತಂಡ ಡಿಸ್ಫೇನಿಯ ಆಂಬ್ರೋಸಾಯ್ಡಿಸ್ ಓಮದ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯೊ ಪುದರ್.

ಓಮದ ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣ್‌ದ ವೋಡ್ ದೀಯೊಡೂ, ಓಮನ್ ಪೊತ್ತವೊಡೂ ಪರಪರ ಪುಡವುಂಡು ಅದಗ ಅಯ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ನೀರ್ ಮೈಪೊಡು ಸಮ ಕೊದ್ಯೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ದ ಲೋಟ ನೀರ್ ಆಪುಂಡು ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಪುರಿ ಲಕ್ದ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಅದಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು
  • ಓಮನ್ ದೊಂಬುಡ್ ದೀಯೊಡು ಅವೆನ್ ಸಣ್ಣ ಕಡೇವೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರ್ಡ್ ಕೊದ್ಯರೆ ದೀಪೆರ್ ಸಮ ರಡ್ ಅವೆನ್ ಕೊದ್ಪವೊಡು ಅದಗ ಬೆಲ್ಲದಗಲಕ ಆಪುಂದು ಗಟ್ಟಿ ಆವನಗ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಡು ಬೊಕ್ಕ ನೈ ಚೂರು ಪಾಡೊಡು ಅಯ್ಟ್ ಒಂತೆ ಕೊದ್ಯೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಸಮ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಮುದ್ದೆ ಅದಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಪೆದ್ಮೆದಿನಗಲೆಗ್ ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಕಾಂಡೆ ಬಯ್ಯ ಕೊರೊಡು
  • ಓಮ ಒಂಜಿ ಸಂಬರ್ ಸಸ್ಯೊ. ನಂಕ್ ಅಂಗಡಿಡ್ ತಿಕ್ಕುನ ಓಮ ಅವು ಐತ ಸತ್ವ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಬರ್ಪಿ ಓಮ. ಅಂಚಾದ್ ಓಮದ ದೈ ಮಲ್ಪರೆ ನಂಕ್ ಆಪುಜಿ. ಉಂದೆನ್ ಕಜಿಪು ಕಡೆವನಗ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಂತೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂತೆ ಪಾಡುವೆರ್.
  • ಬಂಜಿ ಬೇನೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ
  • ಓಮೊನು ಸೆಕೆ ನೀರ್ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಐತ ಸತ್ವ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಓಮಸತ್ವ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ನೆಕ್ಕ್ ಓಮಂ ವಾಟರ್ ಪನ್ಪೆರ್. ನೆತ್ತ ಸತ್ವ ಕಲ್ಲ್ ಸಕ್ಕರೆದ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಯುರ್ವೇದ ಮರ್ದ್ದ ಅಂಗಡಿಡ್ ಉಂದು ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ ಕೊದ್ಯೊಂದುಪ್ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಸೌಂಟು ಓಮ ಸತ್ವದ ಕಲ್ಲ್ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೌಲಿ ಮಲ್ತ್ ಬಾಟ್ಟಿಡ್ ದಿಂಜಾದ್ ದೀವೊಡು. ಓಮ ಸತ್ವ ಬಂಜಿ ಬೇನೆಗ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಪಿದಯಿದ ಕೊಂಡಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಓಮ&oldid=163290"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು