ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ತಾರಾಯಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಬೊಂಡ
ತಾರಾಯಿದ ಗಡಿ
Cocunut small tree

ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ್ ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲ್‌ದಂಚಿನ ಪರ್ಂದ್ ನಿಜವಾದ್‌ಲಾ ಕಾಯಿ ಅತ್ತ್, ತಾರಾಯಿ ತಾರೆದ ಮರ (Cocos nucifera), ಪಾಮ್ (Palm) ಕುಟುಂಬೊಡು (Family:Arecaceae) ಆಪುನ ಕಾಯಿ. ಉಂದು ಉಷ್ಣವಲಯದ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಬುಲೆ. ಕಾಯಿ ೧೨ರ್ದ್ ೧೮ ಇಂಚ್ ಉದ್ದ ೬ ರ್ದ್ ೮ ಇಂಚ್ ಅಗೆಲ ಆದ್ ದುಂಡಾದ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ತೆತ್ತಿದಾಕಾರ್ ಆದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಮೂಲೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತಾರಾಯಿದ ಪುದರ್ ಕೊಕೊ (coco) ಪನ್ಪುನವು ೧೬ನೇ ಶತಮಾನದ ಸ್ಪಾನಿಶ್ ಇಜ್ಜಾಂಡಾ ಪೊರ್ಚ್‌ಗೀಸ್‌ ಶಬ್ದೊಡ್ದ್ ಬೈದ್ಂಡ್. ತಿಪ್ಪಿಡ್ ಇತ್ತಿನ ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣ್‌ ನರಮಾನ್ಯನ ಮೋನೆನ್(ಬುರುಡೆ) ಹೊಂದುಂಡು. ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಶೋಧಕೆರ್ 1521ಡ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ದ್ವೀಪದಕ್‌ಲೆನ್ ಎದುರಾಪೆರ್, ಅಕುಲು ತಾರಾಯಿದ ತಿಪ್ಪಿ ಮಂತ್ರವಾದಿ‌ ಕೊಕೊ ನ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಭೂತ ಪಂಡ್‌ದ್ ಲೆತ್ತೆರ್. ಬಡಕಾಯಿಡ್ ಉಂದೆನ್ ನಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಕಾ (nux indica) ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಮಾರ್ಕೊ ಪೊಲೊ ೧೨೮೦ಡ್ ಸುಮಾತ್ರಾಡುಪ್ಪುನಾಗ ಉಂದೆನ್ ಗಳಸೊಂದಿತ್ತೆರ್. "ಜಾವ್ಜ್ ಹಿಂಡ್"(jawz hindī) ಪುದರ್‌ನ್ ಅರೆಬ್ಬೆರೆಡ್ದ್ ದೆತೊಂದ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಯಿ' ಪಂಡ್‌ದ್ ಅನುವಾದ ಮಲ್ತೆರ್. ಮಲಯಾಲಂಡ್ ಥೆಂಗಾ (Thenga) ಪನ್ಪುನ ಪುದರುಂಡು ಪಂಡ್‌ದ್ ೧೫೧೦ಟ್ಟ್ ಇಟಿನೇರಿಯೊಡ್ (Itinerario) ಪ್ರಕಟವಾಯಿನ ಲುಡೋವಿಕೊ ಡಿ ವರ್ತೆಮಾ (Ludovico di Varthema) ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ಹಾರ್ಟಸ್ ಇಂಡಿಕಸ್ ಮಲಬರಿಕಸ್‌ಡ್ (Hortus Indicus Malabaricus) ತೆರಿದ್ ಬರ್ಪುಂಡು.

ಬಳಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತಾರಾಯಿನ್ ಮೂಜಿ ವಿಧೊಟ್ ಗಳಸೆರೆ ಆಪುಂಡು.

 1. ತಾರಾಯಿ
 2. ಗೋಟು ತಾರಾಯಿ
 3. ಬನ್ನಂಗಾಯಿ
 4. ಬೊಂಡ
 5. ಗೆಂದಾಳಿ ಬೊಂಡ

ತಾರಾಯಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ತುಳುನಾಡ್ ಡ್ ತಾರಾಯಿನ್ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪೆರೆ, ಅಡ್ಯೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಳಸುವೆರ್.
 • ತಾರಾಯಿದ ನೀರ್‌ನ್ ಪರಿಯೆರೆ ಮಲ್ಪುನ ಜ್ಯೂಸ್‌ಡ್[೧]
 • ಎಣ್ಣೆ : ನೀರ್ ಆಜಿದ್ ಪೋಯಿನ ತಾರಾಯಿನ್ ಗೋಂಟ್ ತಾರಾಯಿ ಪನ್ಪೆರ್. ಈ ಗೋಂಟ್ ತಾರಾಯಿನ್ ಗಾಣೊಡ್ ಪಾಡ್‌ದ್ ಎಣ್ಣೆ ದೆಪ್ಪುವೆರ್. ಆಯಿತ್ತ ಕೊಜಂಟಿನ್ ಪೆತ್ತಲೆಗ್ ತೆನಸ್‌ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡುವೆರ್. ೧೮೬೦ ಡ್ ತಿನಿಯೆರೆ ಚರ್ಬಿ ಪೇರ್‌ದ ಡೈರಿಡ್ ತಿಕ್ಕಂದಿನಪಗ ಗೊಂಟು ತಾರಾಯಿನ್ ತಿನೊಂದಿತ್ತೆರ್.
 • ತಾರಾಯಿದ ಪೇರ್‌ : ಅಡಿಗೆಡ್ ಬಳಕೆ.
 • ತಿರ್ಲ್‌ನ್ ತಿನಿಯೆರೆಲಾ ಆಪುಂಡು.[೨]
 • ತಾರಾಯಿನ್ ತುಲುವೆರೆ ಗೊಬ್ಬು ತಾರಾಯಿದ ಕಟ್ಟ ಲಾ ಗಳಸುವೆರ್.
 • ತಾರಾಯಿದ ಎಣ್ಣೆನ್ ಅಟಿಲ್ ಗ್, ತರೆಕ್ ಪಾಡೆರೆ, ತುಡರ್ ಪೊತ್ತಾಯೆರೆ ಪೂರ ಗಳಸುವೆರ್.
 • ತಪ್ಪಂಗಾಯಿ :ನೇಮ, ಆಯನೊಲೆಡ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಗೊಬ್ಬು ಲೆಡ್ ತಾರಾಯಿನ್ ಗಳಸುವೆರ್.

ಬನ್ನಂಗಾಯಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ತಾರಾಯಿದಾತ್ ಬುಳೆವಂದಿನ ಬೊಂಡಡ್ದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬುಳೆದಿನೆಕ್ಕ್ ಬನ್ನಂಗಾಯಿ ಪನ್ಪೆರ್.
 • ಜವನೆರ್ ಬನ್ನಂಗಾಯಿನ್ ಬೆಲ್ಲದೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂದ್ಂಡ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ.
 • ಅಡ್ಯೆ ಮಲ್ಪೆರೆ, ತಿನ್ಯೆರೆ ಉಂದೆನ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ ಗಳಸುವೆರ್.
 • ಸಿಯನ ಪಲ್ಪೆರೆಲಾ ಬನ್ನಂಗಾಯಿ ತಿಕ್ಕ್ಂಡ ಭಾರಿ ಲಾಯಿಕ್ ಆಪುಂಡು.

ಬೊಂಡ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಜಾಸ್ತಿ ಬುಳೆವಂದಿನ ತಾರಾಯಿಗ್ ಬೊಂಡ ಪನ್ಪೆರ್.
 • ಬೊಂಡಡ್ ಪೋಷಕಾಂಶೊಲು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು.

ಆರೋಗ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನ್ಯೂಟ್ರೀಶನ್‌‍ದ ಪ್ರಯೋಜನೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತಾರಾಯಿದ ಬೇರೋ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ತಾರಾಯಿದ ಪುಡಿತ ಕಾರ್ಖಾನೆ ತಮಿಳುನಾಡ್‌ದ ಕಾಂಗೈಯಂಡ್ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ತಾರಾಯಿಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಲೆ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯಿದ ಪುಡಿಗ್ ಭೇಡಿಕೆ ಎಚ್ಚ ಇಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಲೆ ಜೈದ್ಂಡ್. ಒಂಜಿ ಟನ್ ತಾರಾಯಿಗ್ ೩೫ ಸಾರಾಡ್ದ್ ೪೦ ಸಾರ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಇತ್ತೆ ೧೦ ಸಾರಾ ದಾತ್ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಜೈದ್ಂಡ್.[೩]
 • ತಾರಾಯಿದ ಇಳುವರಿಡ್‌ಲಾ ಪೆಟ್ಟ್ ಬುರ್ದುಂಡು. ನನೊಂಜಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಕಾರಣ ನುಸಿ ರೋಗ.
 • ನೀರ್‌ದ ಒರತೆ ಭೂಮಿದಡಿಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿನೆಟ್ಟ್ ತಾರಾಯಿದ ಬುಲೆಕ್ಕ್ ಪೆಟ್ಟ್ ಬುರ್‌ದ್ಂಡು.
 • ತಾರಾಯಿ ದೆಪ್ಪುನ ಕಾರ್ಮಿಕೆರ್ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಅಕ್‌ಲೆನ್ ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಪೊಡು.

ಕಾರ್ಖಾನೆಡ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತಾರಾಯಿದ ಎಣ್ಣೆ ದೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಪುನ ಕೊಜಂಟಿ ಮಂಜಲಾದ್ ಗಟ್ಟಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಉಂದು ೨೩° C (೭೪ ° F) ಡ್ ಕರಗ್‌ದುಪ್ಪುಂಡು. ಎಣ್ಣೆ ಪರಿಮಳವಾಯಿನ ಕೂಜಲ್‌ಗ್, ಅಡ್ಪಿಲ್ಲ್‌ಡ್ ಗಳ್ಸುವೆರ್. ಕಾರ್ಖಾನೆಡ್ ಸಾಬೂನು, ಸೆಂಟ್, ಶ್ಯಾಂಪೂ, ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ರಬ್ಬರ್ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗಳಸುವೆರ್.

ರೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತಾರಾಯಿದ ಮರಕ್ಕ್ ನುಸಿ ರೋಗ ಇತ್ತೆ ಉಂಡು.

ಪೂಜೆಡ್ ತಾರಾಯಿದ ಬಳಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿಡ್ ತಾರಾಯಿ ಬೋಡೆ.
 • ಕಲಶಡ್ ತಾರಾಯಿನ್ ಗಳಸುವೆರ್. ನೀರ್ ಇತ್ತಿನ ಚೆಂಬುದ ಮಿತ್ತ್ ಕ್ಕುಕ್ಕುದ ಇರೆ ದೀದ್ ಆಯಿತ್ ಮಿತ್ತ್ ತಾರಾಯಿ ದೀಪೆರ್.
 • ಕುಂಭ ಉತ್ಸವ ಪಂಡ ಪಿತ್ತಾಳೆದ ಚಿಂಬುಡ್ ತಾರಾಯಿನ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ತ್‌ದೆ ಆವೋಡು.
 • ತಾರೆದ ಮರನ್ ದೇವೆರ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತೆರ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ತಾರಾಯಿಗ್ ಪವಿತ್ರ ಫಲಂದ್ ನಂಬೊಲಿಕೆ. ದುಂಬು ದೇವೆರೆಗ್ ನರಮಾನ್ಯೆರೆನ್ ಅತ್ತ್ಂಡಾ ಪ್ರಾಣಿಲೆನ್ ಬಲಿ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಅವು ತಪ್ಪುಂದು ತೆರಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿನ್ ಪುಡಾತ್ತ್‌ದ್ ನೈವೇದ್ಯ ಕೊರ್ಪೆರ್. ತಾರಾಯಿನ್ ಪುಡಾಪುನಿ ಪಂಡ ನರಮಾನ್ಯೆರೆ ಅಹಂಕಾರೊನ್ ತೊರ್ತುದ್ ದೇವೆರೆಡ್ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪುನಿ ಪಂಡ್‌ದ್. [೪]

ತಾರಾಯಿದ ಭಾಗೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ತಾರಾಯಿದ ಪಿದಾಯಿದ ಭಾಗೊ ತೆಲೂಪಾಯಿನ ಚೆಪ್ಪು (Exoocarp)
 2. ನಡುತ್ತ ಭಾಗೊ ನಾರ್ (Fibre).(Mesocarp) ಉಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದಿತ್ತ್ ದ್ ಉಲಯಿದ ತಿರ್ಲ್ ಪಂಡ ಬೀಜನ್ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಂಡು.
 3. ಉಲಾಯಿದ ಭಾಗೊ ಗಟ್ಟಿಯಾಯಿನ ತಿಪ್ಪಿ, ಬೊಕ್ಕ ಆಯಿತ ಉಲಾಯಿ ಇತ್ತಿನ ತಾರಾಯಿ.(Endosperm/Endocarp) ತಿಪ್ಪಿನ್ ಚಿಪ್ಪಿ ಪಂಡ್‌ದ್‌ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್.[೫]

ತಾರಾಯಿದ ಚೆಪ್ಪು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತೆಲೂಪಾಯಿನ ಪದರೊಲಾ ಆಯಿತ ಉಲಾಯಿ ಉಪ್ಪುನ ನಾರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೆಪ್ಪು ಆಪುಂಡು. ಉಂದು ಗಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಈ ನಾರ್ ಉಪ್ಪು ನೀರ್‌ಗ್ ಹಾಳಾಪುಜಿ, ಅಂಚಾದ್ ಕಾಯಿದ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನ ನಾರ್‌ಡ್ದ್ ಪಜೆ, ಕಾರ್‌ಮುಟ್ಟು, ಬಲ್ಲ್, ಮೈಪು, ಬುಟ್ಟಿ, ಪೂ ದೀಯೆರೆ ಕುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಡದ ಮಣ್ಣ್ ಪೂಂತೆ ಆಯೆರೆ ದೈಯಿಕ್ ಕೊಕೊ ಪಿಟ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಗೋಂಟು ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಪ್ಪಿ

ತಾರಾಯಿದ ತಿಪ್ಪಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತಿಪ್ಪಿಡು ಉಪ್ಪುನ ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣ್ ಪಂಡ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪುನ ರಂದ್ರೊ (ವಟ್ಟೆ) ಉಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ರಂದ್ರೊಡು ತಾರಾಯಿದ ಮುಂಗೆ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪುಂಡು.

ತಾರಾಯಿದ ತಿರ್ಲ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. https://www.britannica.com/topic/copra
 2. https://www.healthline.com/nutrition/coconut-nutrition#section1
 3. https://vijaykarnataka.com/news/chamarajnagara/coconut-price-down/articleshow/71807693.cms
 4. https://kannada.asianetnews.com/astrology/reason-behind-the-coconut-breaking-ritual-in-hindu-temple-pu9hs6
 5. "Archive copy". Archived from the original on 2018-09-02. Retrieved 2020-05-20. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (help)CS1 maint: archived copy as title (link)
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ತಾರಾಯಿ&oldid=156912"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು