ಸೇಮೆದ ಮನೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಸೇಮೆದ ಮಣೆ ತುಳುವೆರೆನ ಇಲ್ಲಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಅಡ್ಯೆ ಮಾನ್ಪುನಾ ಒಂಜಿ ಸಾದನ. ಈ ಮಣೆಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಡ್ಯನ್ ಸೇಮೆದ ಅಡ್ಯೆಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದು ತೂಯರ ಸೇಮಿಗೆತ ಲೇಕೋ ಇಪ್ಪುಂಡು

ಸೇಮೆದ ಮಣೆದ ವಿದೊಕ್ಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಮರಟ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಸೇಮೆದ ಮಣೆ ನೆಕ್ಕ್ ಒತ್ತು ಮಣೆ ಪಂಡ್ದ್ ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್.
  • ಪಿತ್ತಳೆಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಸೇಮೆದ ಮಣೆ- ನೆಕ್ಕ್ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ ಇತ್ತ್ ದ್ ಸೇಮೆದ ಬಂದೊನು ಪಾಡುನ ಜಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಪಿತ್ತಳೆದವು ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಸೇಮೆದ ಅಡ್ಯೆ ಮಾನ್ಪುನಾ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೇಟ್ ಮೂಜಿ ಅತಂಡ ನಾಲ್ ಕಾರ್ ಇಪ್ಪುನ ಮನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪರಸೆ ಉಂಡ್. ಪರಸೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಒಟ್ಟೆ ಉಂಡ್. ಅರಿನ್ ದಪ್ಪಗ್ ಕಡೆದ್ ಚೂರ್ ಉಪ್ಪು ಪಾರ್ದ್ ತೊಂದುರ್‌ಡ್ ಬೆಯಿಪಾಯಿನ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಅಡ್ಯನ್ ಪರಸೆಗ್ ಪಾರ್ದ್ ಮಿತ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ತಿರ್ಗಣೆದ ಕೈನ್ ಪತ್ತ್‌ದ್ ತಿರ್ಗಾವೊಡ್ ಅಡ್ಯ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತಿನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಚವುಲಿ ಆಂಡ ಆಪುಜಿ ತಿರ್ಗಣೆನ್ ತಿರಗಾನಗ ಪರಸೆಡ್ ಅಡ್ಯ ನೂಲುದ ಲೆಕ ಜಪ್ಪುಂಡ್. ಚವುಲಿ ಆಂಡ ಪರಸೆಡ್ ಅಡ್ಯ ಜಪ್ಪುಜಿ. ಈ ಅಡ್ಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಬೋಡು. ಒಂಜಿ ಜನ ತಿರ್ಗಾಯೆರೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಜನ ಅಡ್ಯನ್ ಪರಸೆಗ್ ಪಾರ್ದ್ ತಿರ್ತ್ ಜತ್ತಿನ ಸೇಮೆದ ಅಡ್ಯನ್ ದೆಪ್ಪೆರೆ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


Wiki letter w.svg ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.