ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬಸಲೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಬಸಲೆ

ಬಸಲೆ ಪಂಡ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ಸಪ್ಪು. (ಸಪ್ಪು, ತೊಪ್ಪು, ಸೊಪ್ಪು, ತಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೆಡ್ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್‍ಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡುಪ್ಪುಂಡು). ಬಸಲೆನ್ ನಡ್‍ದ್ ಬುಲೆಪಾದ್ ದೊಂಪ ಪಾಡ್‍ದ್ ಬಲ್ಲ್‌ನ್ ದೊಂಪೊಗು ಬುಡುದು ಬುಲೆಪವುನ ಒಂಜಿ ಜಾತಿದ ಸಪ್ಪು. ಬಸಲೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾತಿಲ್‍ಲಾ ಉಂಡು. ಕೆಲವು ಬಸಲೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದವುಲಾ ಉಂಡು. ಇಂದೆಟ್ ನೆಲ ಬಸಲೆ, ಕಾಡ್‍ ಬಸೆಲೆ ಪನ್ಪಿ ವಿದೊ ಉಂಡು.

ಬೇತೆ ಬಾಸೆಡ್ ಬಸಲೆದ ಪುದರುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

[೧]

 1. ಇಂಗ್ಲಿಷ್- ಬಸೆಲ್ಲಾ ಅಲ್ಬಾ
 2. ಕನ್ನಡ- ಬಸಳೆ ಸೊಪ್ಪು
 3. ಹಿಂದಿ- ಪೊಯಿ
 4. ತಮಿಳು- ಕೊಡಿಪು ಪಸಲಿ
 5. ಮಲಯಾಳಂ- ವಳ್ಳಿಚೀರ
 6. ಕೊಂಕಣಿ- ವಲ್ಚಿಬಜಿ, ವಾಳಿಭಾಜ್ಜಿ
 7. ತುಲು- ಬಸಲೆ
 8. ಮರಾಠಿ- ಮಯಲು

ದಯಿತ ಲಕ್ಷಣೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ನಸೆತ ಬೂರು ಆದಿತ್ತ್‌ದ್ ಸುಮಾರ್ 10 ಮೀಟರ್‌ಡ್ದ್‌ಲಾ ಉದ್ದೊಗ್ ಬುಲೆಪುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ ಪಚ್ಚೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಂಪು ರಡ್ಡ್ ನಮೂನ್ಲು ಉಲ್ಲ. ರಡ್ಡ್ ನಮುನೆದ ಬೂರುದಲ ಸಪ್ಪುದ ಬಣ್ಣೊ ಪಚ್ಚೆ. ಇಂದೆತ ಇರೆ ಬೊಕ್ಕ ದಂಟ್‍ಡ್ ಒಂತೆ ಞೋಲಿ ಗುಣೊ ಉಂಡು. ಬೆಯಿನಗ ಈ ಞೋಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಇಂದೆತ ಬೂರು ಉದ್ದ ಪೋನಗ ದೊಂಪ ಪಾಡ್ದ್ ದೊಂಪೊಗ್ ಬುಡ್ಂಡ ನೆಲತ ಮಣ್ಣ್ ಒರೆಂಕಂದಿಲೆಕ್ಕ ನಿರ್ಮಲೊಡ್ ಬುಲೆವೊಲಿ.

ಬಸಲೆತಾ ವಿದಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. ನೆಲ ಬಸಲೆ
 2. ಕಾಡ್ ಬಸಲೆ
 3. ಬಲ್ಲ್ ಬಸಲೆ

ಬಸಲೆಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಕಜಿಪು ಬೊಕ್ಕ ತಿನಸ್‍ಲ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಸಲೆನ್ ಕಜಿಪು ಮಲ್ಪುನಗ ಅಯಿತ್ತ ಇರೆ ಮಾತ ದೆತ್ತದ್ ಅಜಾವೆರ್. ಬಸಲೆದ ದಂಡ್‍ದೊಟ್ಟುಗುಲಾ ಅಜಾವೆರ್. ರೇಸೊ ಮಲ್ಪುನಗ ಅಯಿಕ್ಕ್ ಕುಡು ಪಾಡ್‍ದ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬಸಲೆದ ತಪ್ಪುನು ಬೆಯ್ಪಾದ್ ಕಡೆದ್ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಬಸಲೆನ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಮಲ್ಪುಲೆಕನೇ ಮಲ್ತ್‍ದ್ ಆಯಿಕ್ಕ್ ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡುವೆರ್ ಉಂದೆನ್ ಬಸಲೆ ಪುಂಡಿ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಬೇಳೆ ಕಾಳು ಅತ್ತಂದೆ ಮರ್ವಯಿ, ಎಟ್ಟಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಸಲೆ ನನಾತ್ ರುಚಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು.

ಪೋಸಕಾಂಸೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಸಲೆಡ್ 'ಎ' ಬೊಕ್ಕ 'ಬಿ'ಜೀವಸತ್ವೊಲು, ಕರ್ಬಸತ್ವ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಟಾಷಿಯಂ ಜಿಂಜ ಉಂಡು. ರಂಜಕದ ಅಂಸೊಲ ಉಂಡು.

ಗಾದೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಬಸಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಪೆನ್ ಒಟ್ಟುಗು ಅಡ್ಪುಜೆರ್. ಪಂಡ ಬಸಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪದ್ಪೆ ಅಣ್ಣೆ ಮೆಗ್‍ದಿ ಪನ್ಪಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು.
 • ಆಯೆ ಬಜಿ ಬಸಲೆ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. https://pachakam.com/GlossaryDetail/Basella-Alba=29[dead link]
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬಸಲೆ&oldid=143178"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು