ವರ್ಗೊ:ಮರ್ದ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಹಳ್ಳಿ ಮರ್ದ್

"ಮರ್ದ್" ವರ್ಗಡುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಲೇಕನೊಲು

ಒಟ್ಟು ೧೩ ಪುಟೊಕುಲೆಡ್ ತಿರ್ತ್ ಉಪ್ಪುನ ೧೩ ಪುಟೊಕುಲು ಈ ವರ್ಗೊಡು ಉಂಡು.