ಕಾಮ ಕಸ್ತೂರಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕಾಮಕಸ್ತೂರಿದ ಇರೆ
ಕಾಮಕಸ್ತೂರಿದ ಇರೆ

ಕಾಮ ಕಸ್ತೂರಿ ತುಳಸಿದ ಜಾತಿದ, ಲ್ಯಾಮಿಯೇಸಿ ಕುಟುಮೊಗು ಸೇರ್ದಿನ ಒಂಜಿ ದೈಯಿ. ನೆತ್ತ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪುದರ್ ಆಸಿಮಮ್ ಬಸಿಲಿಕಮ್. ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ಡ್ ಈ ದಯಿಕ್ ಬೇಸಿಲ್, ಸ್ವೀಟ್ ಬೇಸಿಲ್ ಪಂಡ್‌ದ್ ಪುದರುಂಡು. ಈ ದಯಿತ್ತ ಬೀಜೊ ತಂಪು ಅಯಿನೆಡ್‍ದಾವರ, ಬೀಜೊಡ್ದು ಶರಬತ್ ಮಲ್ತ್ ಪರಿಂಡ ಜುವೊಗು ತಂಪು ಆಪುಂಡು.

ಬೇತೆ ಬಾಸೆಲೆಡ್ ಪುದರ್[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಕನ್ನಡ- ಕಾಮ ಕಸ್ತೂರಿ, ಸಿಹಿ ತುಳಸಿ
 • ಹಿಂದಿ- ರಾಮ್ ತುಳಸಿ
 • ಇಂಗ್ಲಿಷ್- ಬೇಸಿಲ್, ಸ್ವೀಟ್ ಬೇಸಿಲ್
 • ಮಲಯಾಳಂ- ರಾಮ ತುಳಸಿ, ಪಚ್ಚ ಪುಷ್ಪಮ್
 • ತಮಿಳು-
 • ತೆಲುಗು- ಭೂತುಳಸಿ
 • ಸಂಸ್ಕೃತ- ಬಾರ್ಬರಿ(ಬರ್ಬರಿ), ಮುಂಜರಕಿ

ದಯಿತ್ತ ಮೂಲ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಾಮಕಸ್ತೂರಿದ ಮೂಲ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾ ಬುಕ ಭಾರತ. ಆಂಡ, ಕೆಲವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಕಲೆಡ್ ಇತ್ತಿಲೆಕ ಈ ದೈನ್ ಚೈನಾ ದೇಸೊದ ಹುನಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯೊಡ್ ಬುಳೆವೊಂದಿತ್ತೆರ್[೧]. ಪಿರಾಕ್‌ದ ಈಜಿಪ್ಟ್ ದೇಸೊಡು, ಕಾಮ ಕಸ್ತೂರಿದ ಅರೆಪು ಮಲ್ತ್‌ದ್ ತೀರಿನಕುಲೆನ ಮಮ್ಮಿಗ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಪುರಾತನ ಗ್ರೀಸ್ ದೇಸೊಡು, ಮಮ್ಮಿ ಅತ್ಂಡ ಸಮಾಧಿಡ್ ಈ ದಯಿತ್ತ ಇರೆ ದೀಂಡ ತೀರಿನಕುಲು ಬೇತೆ ಲೋಕೊಗು ಸುರಕ್ಷಿತವಾದ್ ಪೋವೊಲಿ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ಂಡ್[೨].

ದಯಿ ತೂವರ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇರೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಾಮ ಕಸ್ತೂರಿದ ದಯಿ, ನೆಲಡ್ದ್ ೩೦- ೧೦೦ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರೊಗು ಬುಳೆಪುಂಡು. ದಯಿತ್ತ ಇರೆ ಎದುರುಬದುರಾದ್, ಈಟಿ ಅತ್ಂಡ ಕೋರಿದ ತೆತ್ತಿದ ಲೆಕ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇರೆತ್ತ ಮೈ ತೂವರ ತುಳಸಿದ ಇರೆತ್ತ ಲೆಕ ಇಪ್ಪುಂಡು.

ಪೂ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಜ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಾಮಕಸ್ತೂರಿದ ಬೀಜೊ ಇಪ್ಪುನ ಕವಚ
ಕಾಮಕಸ್ತೂರಿದ ಬೀಜೊ ಇಪ್ಪುನ ಕವಚ

ದಯಿತ್ತ ಪೂ ಅರೆ ಬೊಲ್ದು ಅತ್ಂಡ ಅರೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣೊಡು ಇಪ್ಪುಂಡು, ಪೂತ್ತ ಗೊಂಚಿಲ್ ಮಿತ್ತಮುಖ ಮಲ್ತಿನ ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರೊಡು ತೋಜುಂಡು. ಬೀಜಲ ತುಲಸಿದ ಬೀಜದಲೆಕ, ಒಂಜಿ ಕವಚದ ಉಲಾಯಿ ಒಂಜಿ ಬೀಜ ಇಪ್ಪುಂಡು.

ರುಚಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ದಯಿಕ್ ಒಂತೆ ಮಟ್ಟ್‌ಗ್ ಲವಂಗದ ಪರಿಮಳ ಅತ್ತಂದೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುದ ಲೆಕ ರುಚಿ ಉಂಡು.

ಬುಳೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದಯಿತ್ತ ಬೀಜೊಡ್ದು ದಯಿನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟೆಡ್ ಮಣ್ ದಿಂಜಾದ್ ಬೀಜ ಪಾಡ್‌ದ್ ದೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ದೈ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ, ಅವೆನ್ ಬೇತೆ ಬರಿಟ್ ನಡೊಲಿ. ಸಪಾಟ್ ಮೈದಾನ ಪ್ರದೇಸೊಡಾಂಡ ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವಂಬರ್ ತಿಂಗೊಲುಡು, ಗುಡ್ಡೆ ಪ್ರದೇಸೊಡಾಂಡ ಮಾರ್ಚ್ ಎಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗೊಲ್ಡು ನಡೊಲಿ.

ಗಲಸುನಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಾಮ ಕಸ್ತೂರಿನ್ ಅಟಿಲ್‌ಗ್, ಮರ್ದ್‌ಗ್, ಪರಿಮಳ ದ್ರವ್ಯ ತಯಾರ ಮಲ್ಪರ ಗಲಸುವೆರ್.

ಮರ್ದ್‌ದ ರೂಪೊಡು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಾಮಕಸ್ತೂರಿದ ಬೀಜೊಡು ಸುಮಾರ್ ಬಗೆತ್ತ ಜೀವಸತ್ವೊಲು, ಖನಿಜಾಂಶೊಲು ಎಚ್ಚ ಪ್ರಮಾಣೊಡು ಉಲ್ಲ. ಅಂಚಾದ್ ಉಂದೆತ ಬೀಜೊನು ಬುಕ್ಕ ಉಣುಂಗಾದಿನ ಇರೆನ್ ಮರ್ದ್‌ದ ರೂಪೊಡು ಗಲಸುವೆರ್. ನೆತ್ತ ಬೀಜೊ ತಂಪು. ಶರಬತ್‌ಗ್ ಕಾಮಕಸ್ತೂರಿದ ಬೀಜೊನ್ ಪಾಡ್‌ದ್ ಪರಿಂಡ, ಜುವೊಗು ತಂಪಾಪುಂಡು[೩]. ಆಂಚನೆ ಉಂದೆಟ್ ಫ್ಲೆವೊನಾಯ್ಡ್ ಅಂಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿನೆಡ್‌ದಾವರ, ಉಂದೆನ್ ದೆತೊಂಡ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಉಂದೆತ ಇರೆತ್ತ ರಸೊಕ್ಕು ಚಿಗತ್ತನೈ ಪಡ್‍ದ್ ದೆತೊಂಡ ದೊಂಡೆ ಬೇನೆ ಕಡಮೆ ಆಪುಂಡು[೪].

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. "The History of Basil From Food to Medicine to Religion". thespruceeats.com. The Spruce Eats. Retrieved 30 July 2022.
 2. "History of Basil". nutrifitonline.com. NutriFit. Retrieved 30 July 2022.
 3. "ಕಾಮಕಸ್ತೂರಿಯ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳು (Basil)". manemaddu.com. ಮನೆಮದ್ದು. Retrieved 31 July 2022.
 4. "ಕಾಮಕಸ್ತೂರಿಯ ಔಷಧಿ ಗುಣಗಳು (Basil)". manemaddu.com. ಮನೆಮದ್ದು. Retrieved 31 July 2022.