ಕೈ ಬೇವು ಮರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕೈ ಬೇವು

ಕೈ ಬೇವುರೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ದ್‍ದ ಮರ. ಕನ್ನಡ ಬಾಸೆಡ್ ಕೈ ಬೇವುನು ಕಹಿ ಬೇವು/ಬೇವು ಪಂಡ್‍ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಾಸೆಡ್ neem ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದೆತ್ತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುದರ್ Azadirachta indica. ಕೈ ಬೇವುದ ಇರೆ ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಪಚ್ಚೆ ಬಣ್ಣದ ಈ ಇರೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮರ್ದ್ ದ ಗುಣ ಉಂಡು.[೧] ದಿನಾಲ ೨-೩ ಇರೆ ತಿನೊಂದು ಬತ್ತ್ಂಡ ಸಕ್ಕರೆ ಖಾಯಿಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ. ೮-೧೦ ಇರೆನ್ ಪೊತ್ತುದು ಬೆಲ್ಲದೊಟ್ಟು ಸೇವನೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು.ಇರೆನ್ ಅರೆತುದ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರುಗ್ ಪಾಡುದ್ ಮೊನೆಗ್ ಲೇಪ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಮೋನೆದ ಕಾಂತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ನೆಟ್ಟ್ ಬೇವುದ ಎಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.[೨]ಆಯುರ್ವೆದಡ್ ಬಳಸುವೆರ್. ಈ ಮರತ ನೆರಳು ಬಲು ತಂಪು.[೩]

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಎಣ್ಣೆ ಸೋಪು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಳಕೆ
  • ಇರೆ ಉಮಿಲ್ದ ಬತ್ತಿ ಮಲ್ಪರೆ
  • ಕಾಯಿಡ್‍ ಎಣ್ಣೆ-ಉಂದು ಕೈಕಂಜಿಲೆಗ್‍ ನಂಜಿ, ಪುಡಿ, ಗಾಯ ಅಂಡ ಪೂಜುವೆರ್‍, ಬಾಲಗ್ರಹ ತೈಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಈ ಎಣ್ಣೆಡ್.
  • ಇರೆ ತಾರೆದ ಮುದೆಲ್‍ಗ್‍ ಈಟ್‍
  • ಸೋಂಕು ದೆಪ್ಪೆರೆ, ಅಡ್‍ಸೋಗೆ, ಕಾಯೇರ್‍, ನೆಕ್ಕಿ ಇರೆತೊಟ್ಟುಗು ಕೈಬೇವು ಇರೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಕೈ ಬೇವು ಇರೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮರ್ದ್ ದ ಗುಣ ಉಂಡು - https://web.archive.org/web/20141019011054/http://newagewoman.in/index.php/medicinal-benefits-of-margosa-tree-neem/
  2. ಕೈ ಬೇವುಡ್ ಯೆಣ್ಣೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್Neem oil
  3. http://www.banyanbotanicals.com/shop/category/bulk-herbs-spices-formulas/neem-powder/?gclid=CLyitfPbjMkCFRcVjgodWRADpQ