ಮರ್ದ್‌

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಮರ್ದ್ ಒಂಜಿ ವಿಜ್ಞಾನೊದ ಬಾಗೊ. ಕಾಯಿಲೆದ ಲಕ್ಷನೊ, ಮರ್ದ್ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮೊ, ಬುಕ್ಕೊ ಕಾಯಿಲೆನ್ ತಡೆಪುನ ಬಗೆಟ್ ಉಪ್ಪುನ ವಿಜ್ಞಾನೊ.[೧] [೨] ಮರ್ದ್ ಪನ್ಪುನ ಪದೊ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಬಾಸೆಮೆಡಿಕಸ್ ಪದೊಡ್ದು ಪುಟ್‍ದ್ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಇಂದೆತ ಅರ್ತೊ ಫಿಸಿಸನ್.[೩] [೪] ಸರೀರೊದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಯಿಲೆನ್ ನಾಡ್ದ್ ಪತ್‍ದ್, ಆರೋಗ್ಯೊ ರಕ್ಷಣೆಗಾತ್ ನಾಡ್ದ್ ಪತ್ತಿನವು ಮರ್ದ್.

ಮರ್ದ್ ರಂಗೊಡು ಉಪಯೋಗಿಸವುನ ಅಸಂಕ್ಯಾತೊ ಸಂಯುಕ್ತೊಲೆಡ್ 90%ಗ್ ಮಿಕ್ಕ್‌ನ ಸಂಯುಕ್ತೊಲು ಇಂಗಾಲ ಸಂಯುಕ್ತೊಲು. ಪಿದಯಿದ ಗಡಿಕ್ಕ್ ಪೂಜುನ ಮುಲಾಮುಡ್, ಉಲಯಿದ ಗಡಿ ಗುನೊ ಆಪುನೆಟ್, ಮಾತ ಬಗೆತ ಸರ್ರೊ ರೋಗೊ ಚಿಕಿತ್ಸೆಡ್, ಸಸ್ತ್ರೊ ಚಿಕಿತ್ಸೆಡ್, ರೋಗೊ ಪರಡುನ ಸೂಕ್ಷಾಣು ಜೀವಿಲೆ ಎದುರು ಚಿಕಿತ್ಸೆಲೆಡ್ ಸರ್ರೊದ ಅಂಗೊಲೆ ಕಾರ್ಯೊಲೆನ್ ನಿಯಂತ್ರನೊಗು, ಜನನೊ ನಿಯಂತ್ರನೊಗು -ಇಂಚ ಕಡೆಕೊಡಿ ದಾಂತಿನಾತ್ ಉಪಯೋಗೊಲೆನ್ ಪಡೆಯಿನ ಮರ್ದ್‌ಲು ದಿಂಜ ಪಾಲ್ ಇಂಗಾಲ ಸಂಯುಕ್ತೊಲು. ರಾಸಾಯನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇನಿ ನಮೊಕು ಏತೋ ರೋಗೊಲೆನ್ ಗೆಂದಿಯೆರೆ ಸಕಾಯೊ ಕೊರ್ತ್ಂಡ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. cite encyclopedia |title=Medicine, n.1 |url= http://www.oed.com/view/Entry/115715?result=1&rskey=YZWqVc& |encyclopedia=OED Online |date=September 2014 |publisher=Oxford University Press |accessdate=8 Nov 2014
  2. cite encyclopedia |title=Medicine |url= http://oxforddictionaries.com/definition/medicine?q=medicine |encyclopedia=Oxford Dictionaries Online |publisher=Oxford University Press |accessdate=8 Nov 2014
  3. Etymology: lang-la|medicina, from ars medicina "the medical art", from medicus "physician". (Etym.Online) Cf. mederi "to heal", etym. "know the best course for," from PIE base *med- "to measure, limit. Cf. Greek medos "counsel, plan", Avestan vi-mad "physician"
  4. "Medicine" Online Etymology Dictionary
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮರ್ದ್‌&oldid=69288"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು