ನಂಜಿಬಟ್ಟಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ನಂದಿಬಟ್ಟಲ್ ಪೂತ ಗಿಡ
ನಂಜಿಬಟ್ಟಲ್ ಪೂತ ದೈ

ನಂಜಿಬಟ್ಟಲ್ ತುಳುನಾಡ್‍ದ, ಇಲ್ಲಡೆದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ದಿಂಜ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ್ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪಿನ ಅಂಚನೆ ಸಾಜವಾದ್ ಬುಳೆಪಿನ ಪೂತ ದೈ - ನಂದಿ ಬಟ್ಟಲ್. ಬೊಲ್ದು ಬಣ್ಣದ ಎಲ್ಯ ಎಲ್ಯ ಪೊರ್ಲುದ ಪೂಕುಲು ದೇವೆರೆನ ಪೂಜೆಗುಲಾ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು. ನಂದಿ ಬಟ್ಟಲು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಒಂಜಿ ಪೂತ ದೈ. ಉಂದು ಕರಾವಳಿಡ್ ದಿಂಜ ಬುಳೆಪುಂಡು.[೧] ನಮ್ಮ ದೇಶೊಡು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತ್, ಆಗ್ನೇಯೇಸಿಯಾದ ದೇಶೊಲೆಡುಲಾ ನಂದಿಬಟ್ಟಲುದ ದೈಕುಲು ತೋಜಿದ್ ಬರ್ಪ. ಸಿಂಗಾಪುರ, ಕುವಲಾ ಲಂಪುರ, ಬ್ಯಾಂಕಾಕು ದಂಚಿನ ಆಗ್ನೇಯೇಸಿಯಾದ ನಗರೊಲೆಡು ನಂದಿಬಟ್ಟಲುದ ದೈಕುಲೆನ್ ಸಾದಿದ ಬರಿಟು ಬೇಲಿ ಆಲಂಕಾರದ ಪೂತ ದೈಕುಲೆನ ರೂಪೊಡು ಬುಳೆಪಾವೆರ್.

ಪುದರುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಂಜಿಬಟ್ಟಲ್ ದೈತ ಗೆಲ್ಲುಲು
ನಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ ದೈತ ಗೆಲ್ಲುಲು
 • ತುಳು : ನಂಜಿಬಟ್ಟಲ್, ನಂದಿಬಟ್ಟಲ್
 • ಕನ್ನಡ: ನಂದಿ ಬಟ್ಟಲು
 • ಸಸ್ಯ ವಿಜ್ಙಾನದ ಪುದರು: ಟಾಬರನೆ ಮೊಂಟಾನಾ ಡಿವರಿಕೇಟ ( Tabernaemontana divaricata). ಸಸ್ಯ ಕುಟುಮ; ಅಪೊಸೈನೇಸಿ (Apocynaceae)
 • ಇಂಗ್ಲೀಷಿದ ಪುದುರುಲು: ೧. ಕ್ರೇಪ್ ಜಾಸ್ಮೀನ್( Crape Jasmine); ೨. ಪಿನ್ ವೀಲ್ ಫ್ಲವರ್( Pin wheel flower);‍ ೩. ಕ್ರೇಪ್ ಗಾರ್ಡನಿಯಾ( Crape gardenia); ೪. ಮೂನ್ ಬೀಮ್( Moonbeam); ೫. ಕಾರ್ನೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (Carnatation of India).
 • ತಮಿಳು ಪುದರು: ನಂದಿಯಾರ್ ‍ ವಟ್ಟೈ
 • ಗುಜರಾತಿ ಪುದರು: ಸಾಗರ್
 • ಮರಾಟಿ ಪುದರು: ಅನಂತ; ತಗರ್
 • ಹಿಂದಿ: ಚಾಂದನಿ
ನಂಜಿಬಟ್ಟಲು ಪೂತ ದೈ
ನಂಜಿಬಟ್ಟಲ್ ಪೂತ ದೈ. (ಅಪೋಸೈನೇಸಿ ಸಸ್ಯಕುಟುಮೊ)

ಬುಳೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಂಜಿಬಟ್ಟಲ್ ದಯಿತ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೆನು ಕಣತದ್ ಮರಿಯಲ ಸುರುವಾನಗ ನಡಿಯರ‍್ಡ ಅವು ಬೇರು ಪತುದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಬುಳೆವುಂಡು. ಎಚ್ಚಿನ ಆರೈಕೆ ದಾಂತೆ ಬುಳೆದು ದಿಂಜ ಪೂಕುಲೆನ್ ಕೊರುದು ಆ ಪರಿಸರ ತೂವರೆ ಪೊರ‍್ಲು ತೋಜುಂಡು. ನಂದಿ ಬಟ್ಟಲುದ ಗಿಡ ಸುಮಾ‍ರ್ ೧೫-೨೦ ಅಡಿ ಎತ್ತರೊಗುಲಾ ಬುಳೆಪುಂಡು. ದಿಂಜ ಪೂ ಕೊರ್ದು ಪರಿಸರೊಗು ಪೊರ್ಲು ಕೊರ್ಪುಂಡು.

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಂಜಿಬಟ್ಟಲ್ ಕ್ರಿಪ್ ಜಾಸ್ಮಿನ್ ದೈತ ಪೂತೊಟ್ಟುಗೆ ಸಂಪುಡಿಪ್ಪುಂಡು

ಪೊಂಜೋವು ಕನ್ನ್‌ದ ಬರಿಕು ತಾಗವುನ ಮಯಿ(ಕಾಡಿಗೆ) ಮಲ್ಪರೆ ಉಂದೆತ ಪೂತ ಎಸಲುಲು ಉಪಯೋಗ ಆಪಾ. ದೇವರೆನ ಪೂಜೆಗು, ವಾಹನೊಲೆನ ಪೂಜೆಗುಲಾ ಈ ಪೂನು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರು.

ಮರ್ದ್‌ದ ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 • ಕಣ್ಣ್‌ದ ಸಮಸ್ಯೆಗ್

ಕಣ್ಣ್ ಬೇನೆ ,ಕಣ್ಣ್‌ದ ಬಲೆ,ಕಣ್ಣ್‌ದ ಬಾಪು ಇಂಚ ಮಾತ ಕಣ್ಣ್‌ದ ತೊಂದರೆಲು ಇತ್ತ್ಂಡ ನಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ ಪೂನು ದೆತೊಂದು ಅವೆನ್ ಸಣ್ಣ ಗುದ್ದುದು ಅಯಿತ ರಸ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಕಣ್ಣ್‌ಗ್ ದಿನೊಕು ರಡ್ಡ್ ಬಿಂದ್ ಪಾಡೊಂದು ಇತ್ತ್ಂಡ ಕಣ್ಣ್‌ದ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು

 • ಬಂಜೆತನ ನಿವಾರಣೆಗ್

ನಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ ಇರೆಕುಲೆನ್ ಪೊರ್ಲು ದೆಕ್ಕ್‌ದ್ ಅಯಿಕ್ ರಡ್ದ್ ಚಮಚ ಅರಿ ಸೇರಾದ್ ಸಣ್ಣ ಅರೆತ್‌ದ್ ಅಯಿಕ್ ಕಾಲ್ ಚಮಚ ಪೆತ್ತದ ನೈ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಚಮಚ ತಿಗೆತ ನೈ ಸೇರಾದ್ ಪಿದಯಿದ ಕುದಿತ ೪ನೇ ದಿನೊಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಿನೊಡು ಇಂಚ ೩,೪ ಪಿದಯಿದ ಕುದಿತ ಪೊರ್ತುಗು ಸೇವನೆ ಮಲ್ತ್ಂಡ ದೇವೆರೆನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತ್ಂಡ ಜೋಕುಲು ಆಪುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂದೂ

 • ಬಿ.ಪಿ ದ ನಿವಾರಣೆಗ್

ಅರ್ಧ ಪುಂಡಿ ನಂಜಿಬಟ್ಟಲ್‌ದ ಪೂನು ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ನೀರ್‌ಡ್ ಕೊದಿಪಾದ್ ದಿನೊಕು ರಡ್ಡ್ ಸರ್ತಿ ಪರ್ಂಡ ಬಿ.ಪಿ ಕಡೆಮೆ ಆಪುಂಡು *ಮೂಂಕುಡೆ ನೆತ್ತೆರ್ ಬರ್ಪುನೆಗ್ ಅರ್ಧ ಪುಂಡಿ ನಂಜಿಬಟ್ಟಲ್‌ದ ಪೂಕು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಸೇರ್ಸಾದ್ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ನೀರ್‌ಡ್ ಕೊದಿಪಾದ್ ಅಯಿಕ್ ಚೀಪೆಗ್ ಬೋಡಾಪಿನಾತ್ ಕಲ್ಲ್ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರ್ಸಾದ್ ಒಂಜಿವಾರ ಪರ್ಂಡ್ ಮೂಂಕುಡೆ ನೆತ್ತೆರ್ ಬರ್ಪುನ ತೊಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು

 • ಕೂಲಿ ಬೇನೆಗ್

ನಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ ದಯಿತ ಬೇರ್‌ನ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ದೆಕ್ಕ್‌ದ್ ಬಾಯಿಗ್ ಪಾಡ್‌ದ್ ಅಗಿಯೊಡು

 • ಉಚ್ಚುದ ವಿಷ ನಿವಾರಣೆಗ್

ಉಚ್ಚು ತುಚ್ಚಿದ್ ಮತಿ ತತ್ತ್‌ದಿತ್ತ್ಂಡ ನಂಜಿ ಬಟ್ಲು ದಯಿತ ಬೇರ್‌ನ್ ದೆಕ್ಕ್‌ದ್ ನೀರ್‌ಡ್ ಅರೆತ್‌ದ್ ಮೂಂಕುದ ಒಟ್ಟೆಗ್ ಬಿಂದ್ ಬಿಂದ್ ಪಾಡೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಅರೆತ್ ‌ದೀನ ರಸನ್ ಚೂರು ಚೂರು ನಕ್ಕಾವೊಡು

 • ಗಾಯ ಗುಣ ಆಯೆರೆ

ನಂಜಿ ಬಟ್ಟಲ್ ಪೂ ಕೊಯ್ಯಿನಗ ಬರ್ಪುನ ಪೇರ್‌ದಂಚಿನ ರಸೊನು ಗಾಯ ಆಯಿನಾಡೆ ಪೂಜಿಂಡ ಗಾಯ ಗುಣ ಆಪುಂಡು

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

 1. http://www.itslife.in/gardening/perennials/nandi-battalu