ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕಂಡಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕಂಡಿ

ಕಂಡಿ ಪಂಡ ಬೊಲ್ಪು ಬೊಕ ಗಾಳಿ, ಶಬ್ದ ಪೋವೆರೆಗ್ ಯೆಡೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಗೊಡೆಡ್ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನಾ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆ. ಕನ್ನಡೊಡು ಕಿಟಕಿ ಪಂಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಡ್ ನೆಕ್ಕ್ Window . ಕಂಡಿ ತುಲುಟ್ಟು ಅಲಪುನ ಮಾನೊಲ ಅಂದ್.

ಕಂಡಿಲೆಡ್ ತೋಜುನಂಚಿನಾ ಕುಪ್ಪಿತ ಬಾಕಿಲ್ ಬೊಕ ತೋಜಂದಿನಂಚಿನಾ ಮರತ ಬಾಕಿಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನೆಕ್ಕ್ ಬಲ ಕೊರ್ರೆಗ್ ಚೌಕಟ್ಟುಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು.ಪೂರಾ ಇಲ್ಲ್ ಕಟ್ಟ್ ನಗ ಅವು ಮುಲಿತ್ತವು ಆದಿಪ್ಪಡ್, ಓಡುದ ಆದಿಪ್ಪಡ್ ಟ್ಯಾರೆಸ್ ದ ಆದಿಪ್ಪಡ್ ಅವೆನ್ ಕಟ್ಟನಗ ಕೋಣೆ, ಬಾಕಿಲ್, ಎಂಚನ ಕಂಡಿ ಬೋಡೆ ಬೋಡು. ಇಲ್ಲದುಲಯಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೊಲ್ಪು ಬರಿಯೆರೆ ಕಂಡಿ ದೀಪಿನಿ. ಮುಲಿತ್ತ ಇಲ್ಲಡ್ ಬೆದ್ರ್ ದ ತಲಕೆಡ್, ತಾರಿದ ತಲಕೆಡ್ ಮಲ್ತಿನ ಕಂಡಿ ದೀವೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಓಡುದ ಇಲ್ಲ್ ಆನಗ ಮರತ್ತ ಕಂಡಿ ಮಲ್ತ್ ದ್ ದೀವರೆ ಸುರು ಆಂಡ್. ಇತ್ತೆ. ಕರ್ಬದ, ಅಲುಮಿನದ ಕಂಡಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕಂಡಿ ಮಲ್ಪುನಗ ಪಿರವುಡು ಐಕ್ ಮುಚ್ಚರೆ ಪಲಯಿದ ಬಾಕಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರ್. ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಕಂಡಿಗ್ ಕುಂಟು (ಕರ್ಟನ್) ಪಾಡುನೆಡ್ದ್ ಮರತ್ತ ಪಲಯಿದ ಬದಲ್ ಕನ್ನಡಿ ಪಾಡುವೆರ್.

ಅಲಪುನ ಮಾನೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸುಮಾರ್ ೨೫೦ಕಿಲೊ ತೂಕೊ ಇಪ್ಪುನೆನ್ ಒಂಜಿ ಕಂಡಿ ಪನ್ಪೆರ್. ನೆನ್ನ್ ಇರ್ವ ಮಣೊ ತೂಕಲ ಅತುಂಡು.

ತೂಕುನೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಹೆಚ್ಚಾತ್ ಬಜ್ಜೆಯಿನ್ ಮಾತ್ರೊ ಕಂಡಿಡ್ ಅಲಪುಪೆರ್.

Duisburg, Landschaftspark Duisburg-Nord -- 2016 -- 1238-44

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕಂಡಿ&oldid=170007"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು