ವರಂಕ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ವರಂಕ

ಚಿಪ್ಪಿಡ್/ತಿಪ್ಪಿಡ್ ಮಲ್ತ್ ನ ಬಗ್ಗ್‌ದ್ ಉಪ್ಪುನ ಕೈಲ್, ಉಂದು ಅಲಪುನ ಮಾನೊ. ನೆನ್ನ್ ರಂಕ, ರಂಕೊ, ರೊಂಕ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ರಂಕ ಪಂಡ ನೀರ್ ದೆಪ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ಚಿಪ್ಪಿ ಅದ್ ಉಂಡು.

ರೂಪೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ಬಗ್ಗ್‌ನ ಕೈಲ್‌ದಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕೈಲ್‌ದ ಕಡೆ ಮರೊನೊ, ಬೆದರೊ, ಸಲಾಕೆದವು ಅದುಪುಂಡು. ಚಿಪ್ಪಿ ತಾರಾಯಿದವು ಅತುಂಡು. ಇನಿ ಇಂಚಿನ ಸ್ಟೀಲ್‍ತ ಕೈಲ್ ತಿಕುಂಡು. [೧]

ಗಳಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಪೇರ್‌ದ/ತ ಮಾಪು ಅದ್ ಗಳಸುವೆರ್.
  • ಬೆಚ್ಚ ಪೇರ್‌ನ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್‍ರ್ದ್ ಚಾಯ ಮಾನ್ಪುನಗ ಸೀದಾ ಪಾಡುವೆರ್.
  • ಬೇಂದ್ರ್‍ದ ಮಂಡೆರ್ದ್ ನೀರ್ ದೆಪ್ಪಿಯರ ಗಳಸುವೆರ್
  • ಅವೆನ್ ಲೇಸ್ ದ ಸಮಯೊಡು ಮಲ್ಲ ಕಡಾಯಿದ ಕೊದ್ದೆಲ್, ಸಾರ್, ಪಾಯಸಲೆನ್ ತೋಡಿಯೆರೆ ಗಳಸುವೆರ್
  • ಪಾಯಸ ಮಗ್ಪರೆ,
  • ಮಲ್ಲ ಕಡಾಯಿಡ್ದ್ ದೆತ್ತ್ ದ್ ಎಲ್ಯ ಪಾತ್ರೊಗು ಕೂಟೆರೆ.
  • ಕಿದೆಟ್ಟ್ ಕಪ್ಪಲ್‍ದ ಆರ್ಕಂಜಿ ಕಲಡವರೆ ಗಲಸುವೆರ್.[೨]

ಉದಾರ್ಮೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವರಂಕ (ರೊಂಕ) ಮೀದ್ ಬರ್ಪೆ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://www.thespruceeats.com/how-to-measure-481257
  2. https://www.exploratorium.edu/food/measurements

https://howtodiscuss.com/t/how-many-ounces-in-1-3-cup/22947

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ವರಂಕ&oldid=156909"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು