ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಚೆರಿಯ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಉಂದು ಚಕ್ರೊತಲೆಕೊ ಉರುಂಟು ಇಪ್ಪುನವು. ನೆನ್ನ್ ಚೆರಿಯೆ, ತೆರಿಯೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕನ್ನಡೊಟು ಸಿಂಬಿಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ನೆನ್ನ್ ಬೈಯಿಟ್, ಬೂರುಟ್, ಕುಂಟುಡು ಅತ್ತ್ಂಡ ಚೀಲೊನ್ ಲಾಯಿಕ್ ಕಟ್ಟ್‌ತ್ ಉರುಂಟು ಮನ್ತ್‌ದ್ ಮಾನ್ಪುವೆರ್. ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೀಲ್, ಅಲೂಮೀನಿಯಂದಲಾ ತಿಕ್ಕುಂಡು

  • ಕಜಿಪು, ನುಪ್ಪು ದಿಕ್ಕೆಲ್‌ತ್ ಜಾತ್ ಚೆರಿಯತ ಮಿತ್ತ್ ದಿಪುನ. ನೆಲಟ್ಟ್ ದೀಪುನ ಬದಲ್ ತೆರಿಯಡ್ ದೀಪೆರ್. ದುಂಬು ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಇತ್ತಿನೆತ್ತವರ ಕರ ಅತ್ತಂಡ ಬಾಜನೊತ ಕರಿ ನೆಲ್ಲಟ್ ಪತ್ತುನೆಕ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚನ್ ನೆಲಟ್ ದಿಪುನೆಗ್ ಬೊಡತ್ ಉಂಡು ಮಾಂತಿನವು. ಇನಿ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಚೆರಿಯದ ಬದಲ್ ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೀಲ್‍ತ ತೆರಿಯಲಾ ಬೈದುಂಡು,
  • ಪುರು ಬಾಲೆತ ತರೆ ಎತ್ತರೊಡು ಇಪ್ಪುನಂಚ ಮಾನ್ಪಿಯರ ಬಾಲೆತ ತರೆತ್ತ ಅಡಿಕ್ಕ್ ಕುಂಟುತ್ತ ಚೆರಿಯ ದೀಪೆರ್.
  • ರಾಗಿ ದಿಂಜಾದ್ ಮಲ್ತಿನ ತೆರಿಯೆನ್ ಬಾಲೆದ ತರೆತ ರೂಪೊ ಸರಿ ಆಯೆರೆ ದೀಪೆರ್.
  • ದಿನ್ನೊತ್ತ ಸೊತ್ತುಲೆನ್, ಸಾಮಾನ್‌ನ್ ತುಂಬುನಾಗ ತರೆತ್ತ ಅಡಿಕ್ಕ್ ಒತ್ತಿಯರ ಬಲ್ಲಿಂದ್ ಉರುಂಟು ಇಪ್ಪುನ ಕುಂಟೊ, ಚೀಲೊತ್ ಮಾಂತಿನವು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಚೆರಿಯ&oldid=126687"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು