ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬಾಲ್‌ಕತ್ತಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಬಾಲ್‌ಕತ್ತಿ ಪಂಡ ಬಾಳ್‍ದಲೆಕೊ ಪರ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ಉದ್ದದ ಕತ್ತಿ. ಇಂಚಿನ ಕತ್ತಿನ್ ಅರಸುನಕುಲು, ಮಂತ್ರಿನಕುಲು, ಸೈನಿಕೆರ್ ಗಲಸೊಂದು ಇತ್ತೆರ್.


(ಬಾಲ್) ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟಡ್ ಕೋರಿದ ಕಾರ್‌ಗ್ ಕಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನ.


ಗಲಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಲಡಾಯಿದ ಸಮಯೊಡು(ಯುದ್ಧ)
  • ಅರಸುನಕುಲು, ಮಂತ್ರಿನಕುಲು, ಸೈನಿಕೆರ್ ಗಲಸೊಂದು ಇತ್ತೆರ್.


ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]