ಬಾಲ್‌ಕತ್ತಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಬಾಲ್‌ಕತ್ತಿ ಪಂಡ ಬಾಳ್‍ದಲೆಕೊ ಪರ್ತೆ ಉಪ್ಪುನ ಉದ್ದದ ಕತ್ತಿ. ಇಂಚಿನ ಕತ್ತಿನ್ ಅರಸುನಕುಲು, ಮಂತ್ರಿನಕುಲು, ಸೈನಿಕೆರ್ ಗಲಸೊಂದು ಇತ್ತೆರ್.


(ಬಾಲ್) ಕೋರಿದ ಕಟ್ಟಡ್ ಕೋರಿದ ಕಾರ್‌ಗ್ ಕಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನ.


ಗಲಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಲಡಾಯಿದ ಸಮಯೊಡು(ಯುದ್ಧ)
  • ಅರಸುನಕುಲು, ಮಂತ್ರಿನಕುಲು, ಸೈನಿಕೆರ್ ಗಲಸೊಂದು ಇತ್ತೆರ್.


ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]