ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕುಡಾರಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಕುಡಾರಿ

ಉಂದೊಂಜಿ ಮರನ್‍ ಕಡ್ಪುನ ಕರ್ಬೊದ ಸೊತ್ತು. ಉಂದೆನ್ ಮಡು ಪಂಡ್‌ದ್‍ಲಾ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಪದೊ ಅರ್ತೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕರ್ಬೊಡು ಮಲ್ಪುನ ಈ ಕನಕ್ ದರ್ಪುನ ಸಾದನೊಗು ಕನ್ನಡೊಡ್ ಕೊಡಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಸ್‍ಡ್ Axe ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಒಂಜಿ ಮೈ ಬಾಯಿ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಕಡೆ ಪಾಡ್ಂಡ ಕುಡಾರಿ ತಯಾರ್. ಮರ ಕಡ್ಪರೆ, ಕನಕ್ ನರ್ಪರೆ ಕುಡಾರಿನ್ ಗಳಸುವೆರ್. ಕೊಡರಿ/ಮಡು ಉಂದೆಕ್ಕ್ ಮರತ್ತ ಪುಡಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ಇತ್ತೆ ಕರ್ಬದ ಕಡೆಲಾ ಪಾಡುವೆರ್.

ಚರಿತ್ರೆ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪರಶುರಾಮನ ಕೈಟ್ ಕುಡಾರಿ ಇತ್ತ್ಂಡ್ ಪನ್ಪಿನ ಕತೆಕುಲೆನ್ ಕೇನ್ದ. ಮಾತಾ ಇಲ್ಲಡುಲಾ ಈ ಕುಡಾರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚಿಪ್ಪ ಕಾಲೊಡು ಆಧುನಿಕ ಯಂತ್ರೊಲು ಬತ್ತ್‌ದ್ ಕುಡಾರಿ/ಮುಡು ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿನ ಕೆಲಸೊನು ಮರ ಕೊಯಿಪುನ ಮಿಶನರಿಲು ಮಲ್ಪುನೆರ್ದಾವರ, ಬೀಸ ಆದ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚಾದ್ ಕುಡಾರಿದ ಉಪಯೊಗ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದುಂಡು.

ಮಡುತ್ತ ಕಡೆ ಕುಲಕ್ಕ್ ಕೇಡ್(ಕೊಡಲಿಯ ಕಾವು ಕುಲಕ್ಕೆ ಕೇಡು)

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕುಡಾರಿ&oldid=172996"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು