ಬೊಂಕ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಉಂದು ಬೆದ್‌ರ್‌ತ್ ಮಾನ್ಪುನೊಂಜಿ ಸಬ್ದ ಬರ್ಪಿ ಗಂಟೆತ ಲೆಕೊ ನೆಲುನವು.

ಮಾನ್ಪುನಾ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೆದ್‍ರ್‍ತ ಎಲ್ಯ ಗಂಟ್ ಇಪ್ಪುನ ತುಂಡು ದೆತೊಂತ್ ಅಯಿನ ನಡುಟ್ ಇಪ್ಪಿ ಬೆದ್‍ರ್ ಕಜವುನ್ ದೆತ್ತ್‍. ಲಾಯಿಕ್ ಪಿದಯಿ ಪೆರೆಸ್‌‍ತ್ ಅಯಿನ ಒಲಾಯಿಗ್ ಬುಕ್ಕ ಪಿದಾಯಿಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಆಡುನಾಂಚಿನವು ಕಟ್ಟೊಡು. ಅವು ಬೆದರ್ತ ಉಂಡೆಲ ಅವುಂಡು.

ಗಳಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪೆತ್ತಲ್‍ನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್‌ಗ್ ಕಟ್ಟುವೆರ್

ಪಾತೆರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೊಂಕೊ ಕಟ್ಟಿ ಪೆತ್ತನ್ ನಾಡ್ಯರ ಸುಲಬೊ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬೊಂಕ&oldid=138760"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು