ಅಜಕೊಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಅಜಕೋಲು
ಅಜಕೋಲು

ಅಜಕೊಲು ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಅಜಿಡಿಯರ ಬೊಡಾತ್ ಮಾಂತಿನ ಮರತ್ತೊ ಒಂಜಿ ಸೊತ್ತು.

ಸಬ್ದೊ ಅರ್ತೋ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಜಿಡುನ ಕೋಲು - ಅಜಕೋಲು, ಅಜಕೊಲು. ಉಡುಪಿದಂಜಿ ನೆಕ್ಕ್ ಮಂಕ್ ಡಿ ಪಂಡ್ದ್ ಲಾ ಪನ್ಪೆರ್. ಅಜಿ ಪಂಡ ಉಲುಂಗುನ ಪಂದ್ ಅರ್ತೊ.

ಅಜಕೊಲುತ ರೂಪೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ರಡ್ಡ್ ಪುಡೆಟ್ಟ್ ಮರಟ್ ಮಾನ್ತಿ ಸಮೊ ಸಮೊ ಅತ್ ಒಟ್ಟೆ ಮಾಂತಿನ ತುಂಡುಲು. ನೆಕ್ಕ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಗೀಸ್‌ದ್ ಬೊಂಡು ದೆತ್ತ್‌ನ ಕಂಗ್‌ತ ಸಲಾಕೆ ಅತ್ತಂಡ ಮರತ್ತ ಕೋಲುನು ಅಂತರಂತರ ಪಾಡೊಡು, ಅವು ನೆಲ್ಲಟ್ ದಿಪುನಂಚಿನವು ಉಂದೆಕ್ ಆಧಾರೊಗು ಕಾರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅತ್ತಂಡ ಮಾಡ್‍ತ ಪಾಕಾಸ್‍ಗ್ ಅಕುಡುನಂಚಿನ ಅಜಕೋಲುಲ ಇಪ್ಪುಂಡು.[೧]

ಗಳಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಉಲ್ಂಗ್‌ನ ಕುಂಟು ಪಾಡಿಯರ ಗಳಸುವೆರ್
  • ಕುಂಟುನ್ ನೇಲ್ಪಾಡಿರ
  • ಇಲ್ನ ಮದೆ ದಿತ್ ರಡ್ಡ್ ಮಾನ್ಪಿಯರ
  • ಚಂಡಿ ಕುಂಟು ಲುಂಗಾಯೆರೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜಾನಪದೀಯ ಅಧ್ಯಯನ , ಡಾ. ವಾಮನ ನಂದಾವರ, ಹೇಮಾಂಶು ಪ್ರಕಾಶನ,೨೦೦೧, p.g ೯೯
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಅಜಕೊಲು&oldid=144262"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು