ಕೂರಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಉಂದು ಬೆದರೊ, ಕಾಡ್‌ತ ಬೂರುತೊ ಮುಡೆಯಿನವು. ಉಂದು ಮೀನ್ ಪತ್ತಿಯರ ಗಳಸುವೆರ್. ನೆನ್ ಕೂಂಜೊಲ್ಂದ್ಲ ಪನುವೆರ್

ಪದೊತ್ಪತಿ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕೊರು - ಮೀನ್‍ನ್ ಕೊರುನ

ರೂಪೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತೂಯರ ಉಂದು ಶಂಖತ ಲೆಕೊ ಅತ್ತಂಡ ತ್ರಿಕೋನತಲೆಕೊ ಇಪ್ಪುಂಡು

ಗಳಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಮೀನ್‌ತ ಶಿಕಾರಿಗ್
  • ಉಜಿರಿ ಕನಿತ್ತ ಕಿನ್ಯ ಕಿನ್ಯ ಮೀನ್ ಪತ್ಯಾರ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕೂರಿ&oldid=111723"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು