ಕೈಮರಯಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಕೈಮರಯಿ ಪಂಡ್‍ಂಡ ಗಂಜಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ನುಪ್ಪು ತೋಡ್‍ದ್ ಎಲ್ಯ ಪಾತ್ರೊಗು ಪಾಡ್ಯೆರೆ ಗಲಸುನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತ್.

ಮಾನ್ಪುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ದುಂಬು ಮರರ್ದ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಬೊಕ್ಕ ಕಂಚಿ, ಚೆಂಬು, ಎಲುಮೀನಿಯಂ, - ಇಂಚಿತ್ತಿ (ಮೆಟಲ್)ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಇತ್ತೆ ಕೈಮರಯಿನ್ ಸ್ಟೀಲ್‍ಡ್‌ಲಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಗಲಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ನನೊಂಜಿ ಮರರ್ದ್ ಮಲ್ಪುನ ಮರಯಿ ಪಂಡ್‍ದ್‍ಲಾ ಉಂಡು ಉಂದು ಗಂಜಿ ಕಬಿಡ್‍ದ್ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪೆರೆ
  • ಕೈಕಂಜಿಲೆಗ್ ಅರ್‌ಕಂಜಿ ಕೊರಿಯರೆ ಗಲಸೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಮರಯಿ ಮರತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಚೆಂಬುದಲಾ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಡ್ಯರ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಗಂಜಿನ್ ಕಬಿಡುಬೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕೈಮರಯಿ&oldid=134658"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು