ಕೈಮರಯಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಕೈಮರಯಿ ಪಂಡ್‍ಂಡ ಗಂಜಿ ಅತ್ತ್ಂಡ ನುಪ್ಪು ತೋಡ್‍ದ್ ಎಲ್ಯ ಪಾತ್ರೊಗು ಪಾಡ್ಯೆರೆ ಗಲಸುನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತ್. ಉಂದು ದುಂಬು ಮರರ್ದ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಚೆಂಬು, ಎಲುಮೀನಿಯಂರ್ದು ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಇತ್ತೆ ಸ್ಟೀಲ್‍ಡ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

  • ನನೊಂಜಿ ಮರರ್ದ್ ಮಲ್ಪುನ ಮರಯಿ ಪಂಡ್‍ದ್‍ಲಾ ಉಂಡು ಉಂದು ಗಂಜಿ ಕಬಿಡ್‍ದ್ ನುಪ್ಪು ಮಲ್ಪೆರೆ, ಕೈಕಂಜಿಲೆಗ್ ಅರ್ ಕಂಜಿ ಕೊರಿಯರೆ ಗಲಸೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಮರಯಿ ಮರತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಚೆಂಬುದಲಾ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೆರ್. ಇತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪಂದೆ ಅಡ್ಯರ ಮಲ್ತ್ ದ್ ಗಮಜಿನ್ ಕಬಿಡುಬೆರ್.


ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕೈಮರಯಿ&oldid=114866"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು