ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ತಟ್ಟಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ತಟ್ಟಿ

ಉಂದು ಉಲುಂಗೆಲ್, ನೀರ್‌ಡ್ ಪಾಡಿನ ಅತ್ತಂಡ ಪಜಿ, ತಾರೆತ ಮಡಲ್‌ಟ್ ಮುಡೆಪುನವು.

ಪೊಲಬು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತಾರೆತ ಲಾಯಿಕ್ ಇತ್ತಿ ಮಡಲ್‌ ಪೆಜಿತ್ ಅಯಿನ್ ಕೆರೆಟ್ಟ್ ಮಿನಿ ನೀರ್‌ಟ್ ಪಾಡುತ್. ಅವು ಬೊದುಲಿ ಬುಕ್ಕ, ಕಡೆತ್ ಕೊಡಿ ಮುಟ್ಟ ಅಡ್ಡ ನೀಟೊ ಮುಡೆವೊಂತು ಪೊಪುನಾ. ತೂಯರ ಉಂದು ಪಜೆತ್ತಲೆಕೊ ತೊಜುಂಡು.

ಗಳಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಇಲ್ಲದ ಮದೆ ಅತ್
  • ಮಾಡ್‌ಗ್ ಪಾಡಿಯರ
  • ಕೊಡಿಯಡಿತ್ತ ಬರಿಯಾತ್
  • ದೊಂಪೊಗು
  • ಅಪ್ಪಲೊ ಉಲುಂಗಯರೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ತಟ್ಟಿ&oldid=163301"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು