ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಬಟ್ಟಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಬಟ್ಟಲ್ ಪಂಡ ಒಣಸ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ, ತಿಂಡಿ ತಿನಿಯೆರೆ ಗಳಸುನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೊ.

ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುನೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬಟ್ಟಲ್‌ನ್ ಮಣ್ಣ್, ಕಂಚಿ, ಅಲುಮೀನಿಯಂ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೀಲ್‍ಡ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಇತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಕುಪ್ಪಿಡ್‍ಲಾ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಬಟ್ಟಲ್‍ದ ವಿಧೊಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಮಣ್ಣ್‌ದ ಬಟ್ಟಲ್
  • ಮರತ್ತ ಬಟ್ಟಲ್
  • ಕಂಚಿದ ಬಟ್ಟಲ್
  • ಎಲುಮಿನಿಯಂ ದ ಬಟ್ಟಲ್
  • ಸ್ಟೀಲ್‌ದ ಬಟ್ಟಲ್
  • ಕುಪ್ಪಿದ ಬಟ್ಟಲ್
  • ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್‌ದ ಬಟ್ಟಲ್
  • ಪೇಪರ್‌ದ್ ಬಟ್ಟಲ್
  • ಪಾಲೆದ ಬಟ್ಟಲ್
  • ಫೈಬರ್‌ದ ಬಟ್ಟಲ್

ಇರೆನ್‌ಲಾ ಬಟ್ಟಲ್‌ದ ಮಾದರಿಡ್ ಗಲಸುವೆರ್. ಆಯಿಕ್ಕ್ ಗಲಸುನ ಇರೆಕುಲು ಬಾರೆದ ಇರೆ, ಉಪ್ಪೊಳಿಗೆದ ಇರೆ, ತೆಕ್ಕಿದ ಇರೆ, ಪಾಲೆದ ಇರೆ, ಪೊಂಗರೆದ ಇರೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬಟ್ಟಲ್&oldid=140630"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು