ಪೆರದಣೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಪೆರದಣೆ
ಪೆರದಣೆ

ಪೆರದಣೆ ಪನ್ಪುನವು ಒಂಜಿ ಪಿರೆಪುನ ಮಣೆ. ನೆನ್ನ್ ಪೆರೆತನೆಂದ್ಲ ಪನ್ಪೆರ್.

ರೂಪೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇರೆತ ಆಕಾರೊದ ಕರ್ಬದ ತುಂಡುದ ಸುತ್ತುಲ ಕೆತ್ತ್‌ದ್ ಕೂಲಿದ ಲೆಕ್ಕ ಚೂಪು ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಅಯಿಕ್ ಒಂಜಿ ಇರೆತ ತೊಟ್ಟುದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತಿನ ದಂಡ್ ದೀಪೆರ್ ಅಯಿತ ಕೊಡಿ ಬಗ್ಗಾದ್ ದೂಂಚಿ ಮಲ್ತ್‌ದ್ ಉಪ್ಪುವೆರ್. ಈ ದೂಂಚಿ ಇತ್ತಿನೆನ್ ಮರತ ಮಣೆಕ್ ಕಂತಾದ್ ಹಾಕ್‌ದ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ನೆಟ್ಟ್ ಬೋಳ್ಟ್ ಪಾಡ್‌ದ್ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಪೆರದಣೆದ ಮಣೆಕ್ಕ್ ರಡ್ಡ್ ಕಾರ್ ಇತ್ತ್‌ದ್ ಎತ್ತರವಾದ್ ಕುಳ್ಳ್‌ದ್ ತಾರಾಯಿ ಪಿರೆಯೆರೆ ಅನುಕೂಲವಾದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಗಳಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತಾರಾಯಿ ಪಿರೆಯರ ಅಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಪೆರದಣೆ&oldid=111684"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು