ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕೆಡೆಂಜೊಲು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಉಂದ್ ಬರ್ಸೊಗ್ ಚಂಡಿ ಅವಾಂತಿನಲೆಕೊ ನರಮಾನಿಲು ಪಾಡುನ ತಾರೆದ ಅತ್ತ್ಂಡ ತಾರಿದ ಒಲಿಟ್ ಮಾಂತಿನ ಸೊತ್ತು.

ಮಾನ್ಪುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ಪನೊಲಿದ ಒಲಿಟ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನವು. ಪನೊಲಿದ ಒಲಿಕ್ ಬೋಡಾದೇ ಪನೊಲಿ ಮರ ಉಂಡು. ಈ ಮರ ತೂವೆರೆ ತಾರಿದ ಲೆಕೊ ಉಂಡು. ಪನೊಲಿಗ್ ಕೊರ್‌ಂಬು ಪನ್ಪಿನ ಪುದರ್‌ಲಾ ಉಂಡು. ಪನೊಲಿದ ಒಲಿ ಅತ್ತಂದೆ ಮಲ್ಲ ಜಾತಿದ ಇರೆನ್ ಮುಡೆದ್‌ಲಾ ಪನೊಲಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಗಳಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಂಡೊಡು, ತೋಟೊಡು ಬೆನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಮರಿಯಾಲಡ್ ಬೊಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.