ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ತೊಂದುರು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ತೊಂದುರು

ಉಂದು ಸೆಕ್ಕೆಟ್ಟ್ ಅಡ್ಯೆ ಬೆಯಿಪಾವುನ ಕರ.

ರೂಪೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೆಟ್ಟ್ ರಡ್ಡ್ ಅಂತಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ತಿರ್ತ್ ನೀರ್ ಪಾಡಿಯರ ಇಪ್ಪುಂಡು, ಸುಮಾರ್ ಅರ್ಧೊತಾತ್ ಪಾಡೊಡು. ಮಿತ್ತ್ ಅಡ್ಯೆ ಸೆಕ್ಕೆಕ್ ಬೆಯಿಪಾಯರ ಅಪುಂಡು. ಸ್ಟೀಲ್‌ದ ,ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಂ ದ ಅಂಚನೆ ಚೆಂಬುದ ತೊಂದುರುದ ಕರೊಕುಲು ಉಪ್ಪುಂಡು

ಗಳಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಪುಂಡಿ, ಇಡ್ಲಿ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.