ಕಾಂಗೊ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಉಂದೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೊ. ಕಾಂಗೊ ಅತ್ತ್ಂಡ ಕಾವಂಗ/ಕವಂಗ ಪಂಡ್‍ದ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಪಾತ್ರೊ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆದ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡಪುನವುಲು ಸಾರ್, ಕಜಿಪು, ಪಾಯಿಸ ಬಲಸಿಯೆರೆ ಗಲಸುನ ಪಾತ್ರೊ. ಉಂದೆನ್ ಚೆಂಬು, ಸ್ಟೀಲ್, ಅಲೂಮೀನಿಯಂ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಲೋಹೊಲೆರ್ದ್ ತಯಾರ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ರೂಪೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಾಧಾರಣವಾದ್ ಅಗೆಲ ಬಾಯಿ ಅದ್ ಸಪೂರೊದ ಕೈ ಇತ್ತಿನ ಸ್ಟೀಲ್, ಚೆಂಬು, ಅಲೂಮೀನಿಯಂದ ಪಾತ್ರೊ

ಗಲಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಸಾರ್, ಕಜಿಪು, ಪಲ್ಯೊ, ಗಸಿ, ಪಾಯಿಸ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬಲಸಿಯೆರೆ
  • ನೀರ್ ದಿಂಜದ್ ದಾದೆನ್ಲ ದೆಕ್ಕಿಯರ


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕಾಂಗೊ&oldid=134614"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು