ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಅಜಮರ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
(ಅಜಮಾರ ರ್ದ್ ಪಿರ ನಿರ್ದೇಸನೊದ)
ಅಜಮ್ಮರ

ಅಜಮರ ನೆನ್ನ್ ಅಜಮ್ಮರ, ತಜಮರ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್. ಉಂದು ಒಂಜಿ ಅಜಪಿಯರ ಬೊಡಾತ್ ಮರತ್ತ್ ಮಾಂತಿನ ಅಯಾತೊ ಅಕಾರೊ ಅತ್ತಂಡ ಉರುಂಡು ಉದ್ದ ಇಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮರತ ತುಂಡು. ಅಂದಾಜಿ ೧೫-೨೦ ಸೆಮಿ ಅಗೆಲ ವ್ಯಾಸೊ ಉಪ್ಪೊಡು. ಒಂಜಿ ಪೀಟ್ ಉದ್ದ ಇಪ್ಪುಂಡು.

ಮಾನ್ಪುನ ಮರಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಜಮರ ಮಲ್ಪುನಗ ಮರೊಕ್ಲೆನ್ ಅಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುನವುಲಾ ಅಗತ್ಯದವು ದಾಯೆಪಂಡ ಐಟ್ ತುಂಟು ಮಲ್ತಿನ ಕೋರಿ, ಮಾಸ ಇಂಚಿತ್ತಿನೆನ್ ನಮ ತಿನ್ಪ. ಅಂಚಾದ್ ಪುಳಿತ್ತಮರ, ಇಜಿನ್‌ತ ಮರ, ಬೊವುದ ಮರ. ಇಂಚಿತ್ತಿ ಮರೊಕ್ಲೆನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.ಇಂಚಿತ್ತಿ ಮರೊಕ್ಕುಲು ದಾಯೆಪಂಡ ಈ ಮರೊಕ್ಕುಲು ಗಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ನಾರ್. ಪಕ್ಕ ತುಂಡು ಇಜ್ಜಾಂಡ ಹಾಳ್ ಅಪುಜಿ. ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಇಜಿನ್ದ ಮರೊನೆ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ದಾಯೆಪಂಡ ಇಜಿನ್ ಮರತ್ತ ಕೆತ್ತೆನೇ ದಾಲ್ಚೀನಿ ಕೆತ್ತೆ. ದಾಲ್ಚಿನ್ ಕೆತ್ತೆನ್ ಸಂಬರದೊಟ್ಟುಗು ಮಾಸದ ಕಜಿಪುಗು ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಐಕಾದ್ ಇಜಿನ್ ತಪ್ಪುದ ಮರನೇ ಹೆಚ್ಚಾದೆ ಬಳಕೆಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಗಳಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮಾಸ ಅಜಕಲಗು, ಸರಿಯಾತ್ ಕೊಚ್ಚಿಯರ, ತಜಪರ ಗಳಸುನ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಅಜಮರ&oldid=114792"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು