ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಕೊಟ್ಟು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಕೊಟ್ಟು ಪಂಡ ಮಣ್ಣ್ ಗರ್ಪೆರೆ, ಗೋರ್ಯರೆ ಉಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೊ. ನೆಕ್ಕ್ ಉಡುಪಿಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಪಂಡ್‍ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕೊಟ್ಟುನು ಕರ್ಬೊದ ಬೇಲೆದಕುಲು ಕರ್ಬದ ಶೀಟ್‍ಡ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ಕೊಟ್ಟುಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಉಂತುದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನೆಡ್ದ್ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಮರತ್ತ ಅತ್ತ್ಂಡ ಕರ್ಬೊದ ಪುಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಯಿನ್ ತಲ್ಲೆ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ಕೊಟ್ಟುಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುನ ವಿದೊಕ್ಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಕೊಟ್ಟುಡು ನೆಲ ಪಿರೆಸುನು
  2. ಕೊಟ್ಟುಡು ತಾರೆದ ಕಟ್ಟೆ ಬುಡ್ಪಾವುನು
  3. ಕೊಟ್ಟುಡು ಪೊಯ್ಯ ಗೋರುನು
  4. ಕೊಟ್ಟುಡು ನೆಲ ಕೊಚ್ಚುನೆ
  5. ಕೊಟ್ಟುಡು ನೆಲ ಒಕ್ಕುನು
  6. ಮಣ್ಣ್/ಪೊಯ್ಯೆ/ಕಜವು ಬಟ್ಟಿಗ್ ದಿಂಜವುನೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕೊಟ್ಟು&oldid=134605"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು