ಉಳಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನೂಮನೆದ ಉಳಿಕುಲು

ಉಳಿ ಒಂಜಿ ಕರ್ಬೊದ ಸಾಧನೊ. ಅಯಿನ ಬಾಯಿ ಬಾರೀ ಪರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು.

ರೂಪೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಂದು ಐನ್, ಅಜಿ, ಇಂಚಿ ಉದ್ದೊ ಉಪ್ಪುನಾ ಕರ್ಬೊತ್ತ ತುಂಡು ಅಯಿನ ಒಂಜಿ ಪುಡೆ ಬಾಯಿ ಪರಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಗಳಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಮರ ಪೊಡಪಾಯರ
  • ಉಳಿಬಾಜಿ

ಗಾದೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಳಿಕೊದಂಟಿ ಏರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಕೆತ್ತುನ ಪತ್ತುನ ತೆರಿನಾಯಗೇ ದಕ್ಕು.

ಪಾತೆರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಉಳಿಡ್ದ್ ಕೆಲಸೊ ಆವೊಡಾಂಡ ಕೊದಂಟಿದ ಪೆಟ್ಟೇ ಬೂರೊಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಉಳಿ&oldid=127502"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು