ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪರ್ಕತ್ತಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
(ಪರ್ದತ್ತಿ ರ್ದ್ ಪಿರ ನಿರ್ದೇಸನೊದ)

ಉಂದು ಒಂಜಿ ನಮೂನೆತ ಕತ್ತಿ. ಕೆಯಿ ಕೊಯ್ಯರ ಗಳಸುನ ಕತ್ತಿ ಅತುಂಡು. ನೆನ್ನ್ ಪರ್ದತ್ತಿಂದ್‌ಲ ಪನ್ಪೆರ್

ಪದೊ ಅರ್ತೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಪರು - ಕೂಲಿ, ಕೂಲಿ ಇತ್ತಿನ ಕತ್ತಿ

ರೂಪೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನೆನ್ನ ಬಾಯಿ ಗರ್‌ಗಸತ್ತಲೆಕೊ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇಂಚ ಇತ್ತಿನೆತ್ತರ ಕೆಯಿ ಕೊಯ್ಯರ ಲಾಯಿಕಾಪುಂಡು

ನಂಬೊಲಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇ ಕತ್ತಿಟ್ ಬಜ್ಜೆಯಿ ಪೆರೆಸರ ಬಲ್ಲಿ

ಪಾತೆರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತರ್ಕತ್ತಿ ತಾರಿಗ್ ಪರ್ಕತ್ತಿ ಕೆಯಿಕ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.