ಕಂಚಡ್ಪೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಕಂಚಡ್ಪೆ ಪಂಡ ಬಾರ್ ಎಡ್‍ತ್ತ್ ದ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿನ್ ಕಂಚಡ್ಪೆಡ್ ಪಾಡ್‍ದ್ ಗಾಲಿಪುವೆರ್. ಅಪಗ ತೌಡು ತಿರ್ತ್ ಬೂರುಂಡು ಅರಿ ಅಯಿಟ್ಟೇ ಓರಿಯುಂಡು.

ಮಲ್ಪುನ ವಿಧಾನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಾಡ್‍ಡ್ ಇತ್ತಿ ಬಲ್ಲ್ ನ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಬೆತ್ತನ್ ಕನತ್‍ದ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಚಿಗ್‍ರ್ತ್‍ದ್ ಬಲ್ಲ್ ಮಲ್ಲ್ ದ್ ಅಯಿನ್ ಮೊಡೆದ್ ಕಂಚಡ್ಪೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]