ಆಪು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಮರ, ಬೆದ್‌ರ್, ಕಲ್ಲ್, ತಾರೆ ಮಾಂತೆನ್ಲ ಬಾಗೊ ಮಾನ್ಪಿಯರ ಗಲಸುನ ಒಂಜಿ ಉಲಿ

ರೂಪೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಾಲ್ ಇಂಚಿತ್ತ್ ಪೀಟ್‌ತಾತ್ ಉದ್ದೊ ಇಪ್ಪುಂಡು. ನೆನ್ನ್ ಕರ್ಬೊ ಅತ್ತಂಡ ಮರತ್ಲ ಮಾನ್ಪುವೆರ್.

ಗಳಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಕನಕ್ ಪೂಲಿಯರ
  • ತಾರೆ, ತಾರಿ ರೀಪು ಮಾನ್ಪಿಯರ, ಬಾಗೊ ಮಾನ್ಪಿಯರ

ಗಾದೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಆಪು ತಪ್ಪಯಿ ಮಂಗನ ಲೆಕ್ಕ.


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಆಪು&oldid=163321"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು