ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಸಬ್ಬಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಸಬ್ಬಲ್ ಪಂಡ ಸೋಂಟೆದಲ್ಕ ಉಪ್ಪುನ ಕರ್ಬದ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಾರ್. ನೆನ್ನ್ ಸಯಿಂಗೋಲುಂದ್‌ಲ ಪನ್ಪೆರ್. ಕನ್ನಡೊಟು ಹಾರೆಗೋಲು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ಟ್ crow barದ್ ಪನ್ಪೆರ್

ತೂಯರ ಉದ್ದ ಮರಿತ ಲೆಕೊ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸುಮಾರ್ ಒಂಜಿ ಫೀಟ್ಡ್‌ದ್ ಅಜಿ ಫೀಟ್ ದಾತ್‌‌‍ಲಾ ಉದ್ದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಕೈ ಪತ್ತ್‌ತಾತ್ ದಪ್ಪ, ಉಂಜಿ ಪುಡೆ ದೂಂಚಿ, ಅ ಪುಡೆಟ್ ಗರಿಪುನ.

  • ಸಬ್ಬಲ್‌ನ್ ದೊಂಪ ಪಾಡ್ನಗ ಗುರಿ ದೆಪ್ಪೆರೆ ಗಳಸುವೆರ್.
  • ಕಡೆಪಿ ಕಲ್ಲ್‌ಡ್ ಕಂಜಿ ದೆತ್ತ್‌ದ್ ಮರ್ದ್ ಗುದ್ಯೆರೆ ಎಲ್ಯ ಸಬ್ಬಲ್‌‌ನ್ ಬಳಕೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಗಾದೆಲು

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
  • ಮನಸ್ಸ್ ಮಲ್ತ್ಂಡ ಸಬ್ಬಲ್‌ನ್‍ಲಾ ನಿಂಗೊಲಿ

ಉಲ್ಲೇಕೋ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಸಬ್ಬಲ್&oldid=134599"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು