ಅಡೆಂಚಿಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಕುಡೆಟ್ಟುಪ್ಪುನಾ ಕಾಡ ಮುರ್ಗೊಲೆನ್ ಪತ್ತಿಯ್ಯಾರ ಮರತ್ತೊ, ಬೆದ್‌ರ್‌ತ ಪಡಿತ್ತಂಚಿನೆತ್ ಮಾನ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೊ. ಅಂಚನೆ ಜಾನುವಾರುಲು ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋವಂತಿನಲೆಕೊ ಉಂತಾವುನ. ಇಕ್ಕಟ್ಟ್‌ತ ಜಾಗೆಗ್ ಅಡಂಚಿಲ್ ಪನ್ಪೆರ್. ನೆನ್ನ್ ಅಡೆಂಕಿಲ್ಂದ್ಲ ಪನ್ಪೆರ್.

ಸೂರ್ಪೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತೂವರ ಪಡಿತಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು.

ಗಳಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಕಾಡ ಮುರ್ಗೊಲೆನ್ ಪತ್ತಿಯರ,
  • ಕೆರೆಂಗ್, ಕೇನೆ ತಿನ್ಪಿ ಪೆರ್ಗುಡೆ ಪತ್ಯರ
  • ಬೇನೆ ಅತಿನ ಪೆತ್ತ, ಏರುಲೆನ್ ಒಂಜೆ ಕಡೆ ಉಂತಾಯರ ಬೊಡತ್ ಕಟ್ಟು ಪಾಡ್ಯರ.

ಪಾತೆರೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಏರಾಂಡಲ ಕಷ್ಟೊಡ್ ತಿಕ್‌ದ್ ಬೂರ್ಂಡ ಅಡಂಚಿಲ್ ಬೂರ್‌ನಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]
ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.