ಮಣೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ನರಮಾನಿ ನೆಲಟ್ಟ್ ಕುಲ್ಯರಾ ಮಲ್ತಿನ ಮರತ ಸಾಧನ ಮಣೆ[೧]. ಬಜಿ ನೆಲಟ್ಟ್ ಕಲ್ಲುನೆತ್ ವಂತೆ ಆರಾಮೋಡು ಕುಲ್ಯಾರ ಅಪುಂಡು. ನೆನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರಕುಲೆತ್ ಮನ್ಪುವೆರ್, ನೆಕ್ ರಡ್ಡು, ಮೂಜಿ, ನಾಲ್ ಇಂಚ ಅಗತ್ಯಗ್ ಬೋಡಪಿನತ್ ಕಾರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಕಾರ್ಲೆನಾ ಮಿತ್ತ್ ಅಡ್ಡ ಪಾಲಾಯಿ ದಿಪುನಾ ಅವು ಚೌಕ, ಚಕ್ರ ಅಕಾರೊಡು ಇಪ್ಪುಂಡು.

ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಅಡ್ಡ ಮಣೆ, ಅಸೆ ಮಣೆ, ಒಚ್ಚಿದ ಮಣೆ, ಒರಗ್ ಮಣೆ, ಕಯಿಮಣೆ, ಕಾರ್ ಮಣೆ, ಕೊಟ್ಟು ಮಣೆ, ಮಲ್ಲ ಮಣೆ, ಎಲ್ಯ ಮಣೆ, ಗುಮ್ಮ ಮಣೆ, ಚೆನ್ನೆ ಮಣೆ, ದಾರೆ ಮಣೆ, ಪರೆಂಗಿ ಮಣೆ, ಪೆರಮಣೆ, ಪೊಯ್ಯಮಣೆ, ಪೊಲಿಮಣೆ. ಅಗೆಲ ಮಣೆ, ಕಿನ್ನಿ ಮಣೆ, ಓದು ಮಣೆ, ಮಣೆ ಮಂಚವು, ಮಣೆ ಸೊಲಯಿ. ಮಣೆಗಾರೆ.

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕುಲ್ಲೆರೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಳಕೆಗ್‌ಲಾ ಮಣೆ ಉಪಯೋಗ ಆಫುಂಡು. ದೈವೊಗುಲಾ ಮಣೆ ಮಂಚವು ಉಂಡು. ಅಂಚನೇ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಓದೆರೆಗ್‌ಲಾ ಒಂಜಿ ಮಣೆ ತಯಾರ್ ಮಲ್ತೆರ್.

ಗಾದೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮುಂಡಾಸ್ ತೂದು ಮಣೆ ಪಾಡಿಯೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. https://web.archive.org/web/20160322141024/http://vijaykarnataka.indiatimes.com/home/languages/tulu/kulluna-manet/articleshow/46666173.cms
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮಣೆ&oldid=59074"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು