ದಿಕ್ಕೆಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಗ್ಯಾಸ್‍ದ ದಿಕ್ಕೆಲ್

ತೂ ಪೊತ್ತಾದ್ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ ಜಾಗೆನ್ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್, ಕನ್ನಡೊಡು ಒಲೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್, ದಿಕ್ಕೆಲ್‍ಗ್ ಕನಕ್ಕ್, ಮಡಲ್,ತೆಪ್ಪು,ತಿಪ್ಪಿ ಪೊತ್ತುನ ಮಾತೆನ್ಲಾ ಪಾಡ್‍ದ್ ತೂ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಜಾಗೆನ್ ಅತ್ತ್ಂಡ ಕೋನೆನ್ ಅಟ್ಟಿಲ್ದ ಕೋಣೆ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಕನ್ನಡೊಡು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಪನ್ಪೆರ್. ಇಂಗ್ಲೀ‌‌‍ಶಡ್ kitchen, ಸಂಸ್ಕೃತೊದು ಪಾಕ ಶಾಲೆ ಪನ್ಪೆರ್.[೧]

ದಿಕ್ಕೆಲ್‍ದ ಲಕ್ಷಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮೂಜಿ ಮೇಟ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತುದ್ ಒಂಜಿ ಪುಡೆಟ್ಟ್ ಕನರಕ್ ಪಾಡೆರೆ ಜಾಗೆ ದೀಪೆರ್. ಮಿತ್ತ್ ಕರ, ಬಾಜನ ದಿವೆರೆ ಆಪಿಲೆಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್‍ದ ನಡುಟು ಎತ್ತರ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ದಿಕ್ಕೆಲ್‍ದ ವಿದೊಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಬೇಂದ್ರುತ ದಿಕ್ಕೆಲ್

ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಇತ್ತೆ ಬಗೆಬಗೆಟ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಯ ಅಟ್ಯಣಿ ಮಲ್ಪೊದಾಂದ ಎಲ್ಯ ದಿಕ್ಕೆಲ್, ಮಲ್ಲ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಅತ್ಯಣಿಗೆ ಮಲ್ಲದಿಕ್ಕೆಲ್, ಕಲ್ಲಡ್,ಇಟ್ಯಗೆಡ್,ಮಣ್ಣ್‍ಡ್ ಇಂಚ ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್,ಇತ್ತೆ ಅಸ್ತ್ರ ಒಲೆ,ಸಿಗದಿ ಒಲೆ ಪನ್ದೆ ವಿಧೊಲ್ ಉಲ್ಲ.

ದಿಕ್ಕೆಲ್ದ ಬೊನ್ಯದ ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ದಿಕ್ಕೆಲ್‍ಡ್ ಪೊತ್ತಿನ ಕನಕ್‍ದ ಬೊನ್ಯನ್ ಕರ ದೆಕ್ಯರ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್
  • ಕಾರಿಲೆಗ್ ತಾರೆ, ಬಾರೆಗ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ದಿಕ್ಕೆಲ್‌ದ ಬಗೆಟ್ ಗಾದೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ದಿಕ್ಕೆಲ್ ಕೋರಿ ಒಕ್ಕ್‌ಂಡಲಾ ದರ್ಬು ಬುಡಾಯೆ.
  • ಕಪ್ಪಲ್ ಉಂತುಂಡ್ ಕರಿನೀರ ಮಿತ್, ದಿಕ್ಕೆಲ್ ತೆಕ್ಕುಂಡ್ ಮಾಡ ನೀರ್ ಜತ್!

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. http://www.tulusiri.com/news.asp?id=667&catg=5