ಮಡಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಮಡಲ್

ತಾರೆಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಇರೆನ್ ಮಡಲ್ ಪಂದ್ ಲೆಪ್ಪುವೆರ್.

ರೂಪೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಈ ಮಡಲ್ ಬಾಕಿ ಮರತ ಇರೆತಲೆಕ ಉಪ್ಪುನವು ಅತ್ತ್. ಮಡಲ್‍ಗ್ ವಿಸೇಸವಾಯಿನ ದೇಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುಣ ಉಂಡು. ಉದ್ದ ದಂಡ್ ಇತ್ತತ್ ಬರಿಟ್ಟೆ ಗರಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮಸ್ತು ಉಪಯೋಗಗು ಬರ್ಪ್೦ಡು. ಉ೦ದ್ ಮಸ್ತು ಅಗಲ ಉಪ್ಪ್೦ಡ್ ಅ೦ಚಾದು ಉ೦ದೇನ್ ಮುಡೆದು ಕೆಲವು ಜನ ಮಾಡುಗ್ ಪಾಡುವೆರು. ತುಲುನಾಡುಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕುಲು ತೂರ್ಪೆರೆ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಉಪಯೋಗ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ತಟ್ಟಿ
ತಟ್ಟಿ
  • ಪಿರಾಕ್ ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರಂಥೋಲೆನ್ ತಾರಿದ ಮಡಲ್ ಬುಕ್ಕ ತಾರೆದ ಮಡಲ್‌ಟ್ ಬರೆ ದಿತೇರ್.
  • ಈ ಮಡಲುತ ತಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪರಗುಲ ಉಪಯೋಗ ಆಪು೦ಡ್.
  • ಲತ್ತ್ ಮಡಲ್, ಇಜ್ಜಾಂಡ ಸಿರಿ ಮಡಲ್ ಭೂತಾರಾದನೆಡ್ ಹೆಚ್ಚ ಬಳಕೆ ಆಪುಂಡು. ತಾರೆದ ಸಿರಿ ಇಜ್ಜಾಂಡ ಭೂತಾರಾಧನೆ ಇಜ್ಜಿ. ಸಿರಿಟ್ಟ್, ಕಿರೀಟ, ಸೊಂಟೊಗು ತುತ್ಯೆರೆ, ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಅಲಂಕಾರೊಳೆನ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್.
  • ಮಡಲ್ ಪಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪುನಗ ಐತ ಒಲಿಟ್ಟ್ ಮೈಪು ಕಡ್ಡಿ, ಮೈಪುಸೂಡಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ನುಂಗೆಲ್ಲ ಮಡಲ್ದಲಾ ಮಲ್ಪುವೆರ್. ನುಂಗೆಲ್ ಮಡಲ್ನ್ ನೀರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದ್ ದೀದ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೈಪು ಸೂಡಿ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಮಡಲ್&oldid=102741"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು