ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಸೂಡಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಉಂದು ಲೆಕ್ಕ ದಿಪುನವು

ಲೆಕ್ಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ನಾಲ್ ಕವುಲೆ, ಒಟ್ಟು ನೂದ್‌ತ ಕಟ್ಟ್.

ಬಚ್ಚಿರೆ ಕಟ್ಟ್‌, ಬೈಯಿ, ಕೈಯಿತ ಕಟ್ಟ್, ಮಾಯಿಪು ಸೂಡಿ ನೆತ್ತ ಮಾಂತ ಕಟ್ಟ್.

ಪಾತೆರೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಮದಿಮೆಗ್ ನಾಲ್ ಸೂಡಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬೊಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊ

[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಸೂಡಿ&oldid=111744"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು