ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಪರ್ಲಾಂಗ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಉಂದು ಉದ್ದೊ ಅಲಪುನ ಪರಂಗಿತಕುಲೆನ ಮಾನೊ

ಅಲತೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

201.168ಮೀ ಉದ್ದೊ ಇಪ್ಪಿನೆಗ್ ಒಂಜಿ Furlong ಪನ್ಪೆರ್. ಉಂದು ಸುಮಾರ್ ೬೬ಪೀಟ್ ಅಪುಂಡು.

ಗಲಸುನ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸಾದಿ ಪನ್ನಗ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]


ಉಂದೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಲೇಕನೊ. ಈ ಲೇಕನೊನು ದುಂಬರಿಪೆರೆ ಸಹಾಯೊ ಮಲ್ಪುಲೆ.