ಕಜಂಬು

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಕಜಂಬು ದಕ್ಷಿನ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕುದ ಕೇಪು ಪನ್ಪಿನಲ್ಪ ನಡಪಿನ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಜಾತ್ರೆನ್ ಕಜಂಬುಂದು ಪನ್ಪೆರ್. ಕೇಪು ಗ್ರಾಮೊದ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ. ಈ ದೇವೆರೆಗ್ ದನು ಸಂಕ್ರಾಂತಿದಾನಿ ಕೊಡಿ ಏರ್ದ್ ನಡಪಿ ಜಾತ್ರೆನೇ ಕೇಪು ಕಜಂಬು. ಈ ಜಾತ್ರೆದಾನಿ ದೇವೆರೆಗ್ ಎಲ್ಯ ಜೋಕುಲೆನ್ ಒಪ್ಪಿಸಾದ್ ಬುಕೊ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪೊಡು ಪಡೆವೊನುನವು ಈ ಜಾತ್ರೆದ ಕ್ರಮ. ಬಾಲೆದ ಬುಲಿಪುಗ್ ಅಪ್ಪೆ ಕುಸಿಟ್ ಕಜಂಬುನ್ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಪಡೆವೊಂದು ಜೊಕುಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಕೊರ್ಪಲ್ ಪನ್ಪಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು. ವಿಟ್ಲ ಸೀಮೆದ ಡೊಂಬ ಹೆಗಡೆ ಅರಸುನ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆಡ್ 16 ಗ್ರಾಮದ 16 ದೈವ ದೇವೆರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಕೇಪುದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಪ್ಪೆನ ಸಾನ 800 ವರ್ಷ ಪಿರಾಕ್‌ದವು. ವಿಟ್ಲ ಅರಮನೆತ ಅರಸುನ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ಉಂದು ನಡತೊಂದುಂಡು.[೧]

ಐತಿಹ್ಯ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಸುಮಾರ್ ವೊರ್ಸೊಗು ಪಿರಪ ಇಟ್ಟೇಲ್ದ ಅರಮನೆಡ್ ಎಲ್ಯಕ್ಕೆ ನೇಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪನ್ಪಿ ಪುದರ್ದ ಅಬ್ಬೆರ್ಲು ಇತ್ತೆರ್ಗೆ. ಕೇಪುದ ಇತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನೊ ಉಪ್ಪಿ ಜಾಗೆ ಈ ಅರಮನೆದ ಆಡಳಿತೊಡು ಇತ್ತ್ಂಡ್. ಆಂಡ ಈ ಜಾಗೆಡ್ ನಿಧಿ ಉಂಡುಂದು ತೆರಿನ ಅಬ್ಬೆರ್ಲು ತನ್ಕುಲೆನ ನಲ್ಪಮಂದಿ ಆಳುಲೆನ್ ಕಡಪುಡ್ದು ಈ ನಿಧಿನ್ ಒಕ್ಕಾಯೆರ್ಗೆ. ಅಪಗ ಆ ನಿಧಿನ್ ಕಾತೊಂದು ಇತ್ತಿನ ವನದುರ್ಗೆನ್ಪಿ ದೈವೊದ ಕಾರಣಿಕೊಡುದಾತ್ರ ನಿದಿ ಒಕ್ಕರ ಬತ್ತಿನ ಆ ೪೦ ಜನೊಕುಲು ಮಾಯಕ ಆಯೆರ್ಗೆ. ಇಂದೆನ್ ತೆರಿದ್ ಅಬ್ಬೆರ್ಲೇ ಸ್ವತಃ ಆಡೆಗ್ ಬನ್ನಗ ಅಕುಲುಲಾ ದೈವೊದ ಕಾರಣಿಕೊಡು ಮಾಯಕ ಆಯೆರ್ಂದ್ ಕತೆ ತೆರಿಪಾವುಂಡು. ಅಂಚಾದ್ ಈ ತಪ್ಪು ಮಂತಿ ಕೆಲಸೊಗು ಇಟ್ಟೆಲ್ದ ಅರಮನೆಡ್ ಪುಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಾಲೆಲೆನ್ಲಾ ಈ ದೇವೆರೆಗ್ ಒಪ್ಪಿಸಾದ್, ಪಿರ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪೊಡು ಪಡೆವೊನುಡು ಪನ್ಪಿನ ಕಟ್ಟ್‌ನ್ ಆ ಕಾಲೊದ ಅರಸೆರ್ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಮಂತ್ದಿತ್ತೆರ್ಗೆ. ಆಂಚ ಸುರುಟು ಇಟ್ಟೆಲ್ ಅರಮನೆದ ಬಾಲೆಲೆಗ್ ಮಾತ್ರೆ ಇತ್ತಿನ ಈ ಕಜಂಬುದ ವಿಧಿ, ಬುಳೆದ್ ಸಮಾಜೊದ ಮಾತ ವರ್ಗದಕ್ಲೆಗಲಾ ಬತ್ತ್ಂಡ್. ಇನಿ ಬಾಲೆಲೆನ ಆರೋಗ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಬುಳೆಚ್ಚಿಲ್ದ ಆಶಯೊಡು ಉಂದು ನಡಪುಂಡು.[೨]

ನಂಬೊಳಿಕೆ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ದೈವ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ನೇಮ‌ದ ಪೊರ್ತುಡು ಅಂಚೆನೆ ನೆರಿಜಪ್ಪುಡಾವುನ ಪೊರ್ತುಡಾವಡ್ ಪೊಂಜೆನಕ್ಲೆ ತೂವೆರೆ ಬಲ್ಲಿ
  • ದೈವದ ಚಾಕ್ರಿದಕ್ಲು ಬಾರಿ ಸುದ್ದಾಚಾರೊಡು ಉಪ್ಪೊಡು
  • ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿನ ಬಿತ್ತಿಲ್ಡ್ ಸಂತೆ ಮಾರಿಯೆರೆ ಬಲ್ಲಿ
  • ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪುರ್ಪ ಬೇತೆ ಜಾಗೆರ್ದೆ ಕನವೊಡು[೩]

ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಜಾಗೆಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಐನ್(ಪಂಚ)ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ತಂಗಡಿನಕುಲು. ಅಕಲೆನ ದೈವಸಾನ-ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮಾಣಿ, ಕೆಲಿಂಜ, ಅನಂತಾಡಿ ಬುಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರುದ ಬಲ್ನಾಡ್ ಜಾಗೆಡ್ ಅಪ್ಪೆನ ಸಾನ ಉಂಡು. ಕೇಪುದ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ರಡ್ಡನೆ ತಂಗಡಿ ಪನ್ಪಿ ನಂಬೊಳಿಗೆ. ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾಲ್ದಿ ಅಪ್ಪೆನೊಟ್ಟುಗು ಮಲರಾಯೆ ಅಂಚೆನೆ ಪಿಲಿಚಂಡಿ ದೈವೊಲ್ಲಾ ಬಾರಿ ಕಾರ್ನಿಕಡ್ ಮೆರೆವೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. "ಕೇಪು: ದೇವರಿಗೆ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಕ್ಕಳ ಹರಕೆ 'ಕಜಂಬು' ಸಂದಾಯ". Vijay Karnataka (in ಕನ್ನಡ).
  2. "ಹಸುಳೆಗಳನ್ನು ದೈವಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಯ ಕಜಂಬು ಉತ್ಸವ". News18 Kannada (in ಕನ್ನಡ). 17 December 2021.
  3. "ಕೇಪು ಕಜಂಬು ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನ: ಸಹಸ್ರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಹರಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವಿಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಸಮರ್ಪಣೆ | ನಮ್ಮ [[ಬಂಟ್ವಾಳ]]" (in ಇಂಗ್ಲಿಷ್). {{cite news}}: URL–wikilink conflict (help)
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಕಜಂಬು&oldid=161908"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು