ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಸಾಲೆ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್

ಸಾಲೆ ಪಂಡ ಕನ್ನಡೊಡು ನೆಕ್ಕ್ ಶಾಲೆ ಪನ್ಪೆರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡ್ (School) ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪಾವುನ ಜಾಗೆಗ್ ಸಾಲೆ ಪನ್ಪೆರ್.ಕನ್ನಡೊಡು ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ತುಳುಟ್ಟು ಉಂದೆನ್ ಅಪ್ಪೆನೇ ಸುರು ಪಾಠ ಕಲ್ಪಾವುನ ಶಾಲೆ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಬರವು ಕಲ್ಪಾವುನ ಶಾಲೆಲೆಗ್ ಶಾಲೆ ಪಂಡ್ ಡ ವೈದಿಕ ಪಾಠೊಲೆನ್ ಕಲ್ಪಾವು ಶಾಲೆಗ್ ವೇದ ಪಾಠ ಸಾಲೆ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಆಂಡ ಐನ್ ವರ್ಷೊಡ್ದು ತಿರ್ತ ಜೋಕುಲು ಪೋಪಿನ ಶಾಲೆಗ್ ಬಾಲವಾಡಿ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಪಂಡ್ಂಡ ಐಡ್ದ್ ಮಿತ್ತ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪುನ ಜಾಗೆಗ್ ಶಾಲೆ ಪನ್ಪೆರ್.

ಸಾಲೆಡ್ ಉಪ್ಪುನವು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಸಾಲೆದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆರೆಗ್ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಪನ್ಪೆರ್
  2. ಬಾಕಿದ ಬರವು ಕಲ್ಪಾವುನಕಲೆಗ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್
  3. ಪೊಂಜೋವುಲು ಆಂಡ ಟೀಚರ್, ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆರೆಗ್ ಹೆಡ್ ಟೀಚರ್ ಪನ್ಪೆರ್
  4. ಆಟದ ಮೈದಾನ
  5. ಬ್ಯಾಟ್, ಬಾಲ್, ಇಂಚಿತ್ತಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಸಾದನೊಲು
  6. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಕೋಣೆಲು
  7. ಬೋರ್ಡ್(ಬರೆವೆರೆ)
  8. ಪುಸ್ಕಕ
  9. ದ್ವಜಸ್ಥಂಭ
"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಸಾಲೆ&oldid=80737"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು