ಬೆನ್ನಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search

ಬೆನ್ನಿ ಪಂಡ ದಾದ?[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಕಂಡದ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುನೆಕ್ಕ್‍ ಬೆನ್ನಿ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಬೆನ್ನಿದಕಲು ಪಂಡ ಕೃಷಿತ್ತಕುಲು ಪಂಡ್ದ್‍ ಆರ್ಥ ಬರ್ಪುಂಡು. ಭಾರತ ಡ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ಜನಕುಲ್ ಬೆನ್ನಿನ್ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆರ್. ಕೃಷಿ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಕಸುಬ್ ಆತುಂಡು. ಸುರುಟ್ ಕಂಡೊನ್ ದತ್ತ್ದ. ಬಿತ್ತ್ ಪದ್ವೆರ್. ನೇಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಕೊಯ್ಪೆರ್. ಕೊಯ್ತುದ್ ದರ್ಪುವೆರ್. ದರ್ತಿನ ಬರ್ದ ಕಸ ಕಡ್ಡಿಲೆನ್ ಮಾತ ಕಲೆದ್ ಅಂಗಡಿಗ್ ಮಾರ್ವೆರ್ ಆಂಡ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬರ್ಸ ಭಾರತದ ಕೃಷಿಟ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಆಟ ಆತುನ್ದ್.

ಬೆನ್ನಿದ ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಏನೆಲ್
  2. ಕಾರ್ತಿ ತಿಂಗೊಳು
  3. ಸುಗ್ಗಿ
  4. ಕೊಳಕೆ
  5. ಇಡೆ ಕೊಳಕೆ

ಉಲ್ಲೇಕ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬೆನ್ನಿ&oldid=75751"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು