ಬೆನ್ನಿ

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
Jump to navigation Jump to search
ಕಂಬೊಡಿಯದ ಕಂಡೊಡು ದಪ್ಪುನ ಚಿತ್ರೊ

ಕಂಡದ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುನೆಕ್ಕ್‍ ಬೆನ್ನಿ ಪಂಡ್ದ್ ಪನ್ಪೆರ್. ಬೆನ್ನಿದಕಲು ಪಂಡ ಕೃಷಿತ್ತಕುಲು ಪಂಡ್ದ್‍ ಆರ್ಥ ಬರ್ಪುಂಡು.ಕಂಡೊನು ದತ್ತ್ ದ್, ಅಯಿರ್ದ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿತ್ತುನೆ ಅತ್ತ್ಂಡ ನೇಜಿ ನಡುಪುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುವೆರ್.

ಕಸುಬು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಭಾರತ ಡ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಾಲ್ ಜನಕುಲ್ ಬೆನ್ನಿನ್ ಅವಲಂಬಿಸದೆರ್. ಕೃಷಿ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಕಸುಬ್ ಆದ್ ಉಂಡು. ಸುರುಟ್ ಕಂಡೊನ್ ದತ್ತ್ ದ್. ಬಿತ್ತ್ ಪದ್ವೆರ್. ನೇಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಕೊಯ್ಪೆರ್. ಕೊಯ್ತುದ್ ದರ್ಪುವೆರ್. ದರ್ತಿನ ಬರ್ದ ಕಸ ಕಡ್ಡಿಲೆನ್ ಮಾತ ಕಲೆದ್ ಅಂಗಡಿಗ್ ಮಾರ್ವೆರ್ ಆಂಡ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬರ್ಸ ಭಾರತದ ಕೃಷಿಟ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಆಟ ಆತುನ್ದ್.

ಬೆನ್ನಿದ ಬಗೆಕುಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  1. ಏನೆಲ್
  2. ಸುಗ್ಗಿ
  3. ಇಡೆ ಕೊಳಕೆ
  4. ಪಟ್ಲ
  5. ಕೊಳಕೆ

ಉಲ್ಲೇಕೊ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಬೆನ್ನಿ&oldid=106812"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು