ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗು

ಜಾಲ್

ವಿಕಿಪೀಡಿಯರ್ದ್
ಜಾಲ್

ಇಲ್ಲದ ಎದುರುಪ್ಪುನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಯಿನ ಜಾಗೊಗ್ ಜಾಲ್ ಅತಂಡ ಮುಂದಿಲ್ ಪನ್ಪೆರ್ ಉಂದೆನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಡ್ frontyard ಪನ್ಪೆರ್ ಕನ್ನಡೊಡು ಅಂಗಳ ಪಂದ್ ಪನ್ಪೆರ್

ಎಲ್ಯ ಇಲ್ಲಡ್ ಎಲ್ಯ ಜಾಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಮಲ್ಲ ಜಾಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು.

ಜಾಲ್ದ ಲಕ್ಷಣ[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಜಾಗೆಯಾದ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಆಯತಾಕಾರೊಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಎತ್ತರ ಇತ್ತಿನ ಜಾಗೆನ್ ಸಮತಟ್ಯ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಅಂಬಿ ಸಾರುವೆರ್ ಇತ್ತೆದ ಕಾಲೊಡು ಸಿಮೆಂಟ್ ಪಾಡಿನ ಜಾಲ್, ಆಧುನಿಕವಾದ್ ಇಂಟರ್ ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಜಾಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು

ಜಾಲ್‍ದ ವಿದೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

  • ಬಜ್ಜೆಯಿ ಜಾಲ್
  • ಕೆಯಿ ಹಾಕುನ ಜಾಲ್
  • ಮಿತ್ತ ಜಾಲ್
  • ತಿರ್ತ ಜಾಲ್

ಪ್ರಯೊಜನೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

ಇಲ್ಲದ ಎದುರುಡು ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಜಾಲ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ಮದಿಮೆ, ತಮ್ಮಣ, ಪುಟ್ಟಿದಿನ, ಬಯಕೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಲೇಸ್ ಆನಗ ದೊಂಪ ಪಾಡ್ದ್ ಕುಚರಾತ್ರೆದ ಪೊರ್ತುಡು ಗಾಳಿ ಬೀಜನಗ ಆರಾಮ್ಡ್ ಕುಲ್ಲರೆ ಆಪುಂಡು ಬಿನ್ನೆರ್ ಬತ್ತ್ಂಡ ಲೆಸ್ ಇತ್ತ್ಂಡ ದೊಂಪ ಪಾಡ್ದ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತಿನಕುಲು ಕುಲ್ಲರೆ, ವನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಜಾಗೆ ಆಪುಂಡು. ಬೆನ್ನಿದಗುಲಾಂಡ ಕೆಯ್ ಪಾಡ್ರೆ ಜಾಗನ್ ನುಂಗಾವರೆ, ತುಪ್ಪೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು.

ಉಲ್ಲೇಕೊಲು[ಸಂಪೊಲಿಪುಲೆ]

"https://tcy.wikipedia.org/w/index.php?title=ಜಾಲ್&oldid=154200"ಡ್ದ್ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು